เปิดเทอมวันแรก ศธ. เน้นย้ำ มาตรการป้องกัน โควิด

เปิดเทอมวันแรก กระทรวงศึกษาฯ เน้นย้ำมาตรการ ป้องกันโควิด เพิ่มมาตรการ ลดความเครียด
เปิดเทอมวันแรก ศธ. เน้นย้ำ มาตรการป้องกัน โควิด

ในที่สุดก็ถึงวันเปิดเทอมวันแรก ท่ามกลางความกังวลของผู้ปกครองหลายๆคน ในเรื่องมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด ซึ่งในวันนี้ 1 พ.ย. 64 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ซึ่งเคยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวด

โดยกล่าวว่า ทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียน 3,000 คน และได้ใช้มาตรการในการสลับวันมาเรียนเพื่อให้นักเรียนมาเรียนได้ห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน ขณะเดียวกันสถิติการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากทั้งนักเรียนและครู ที่ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 90% แต่ก็ได้เน้นย้ำมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมด้วย โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ การเว้นระยะห่าง ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น รวมถึงได้ฝากให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่ได้วางเอาไว้ เช่น หาก พบนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 อาจให้หยุดเรียนเฉพาะห้อง แต่จะไม่ปิดทั้งโรงเรียน ซึ่งต้องยอมรับว่าหลังจากนี้จะต้องอยู่ร่วมกับโควิด -19 ให้ได้

ทั้งนี้ในส่วนของการตรวจหาเชื้อแบบ ATK นั้น จะใช้ในเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีความกังวลเท่านั้น โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด เป็นผู้ประเมิน อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศเปิดเรียนยังสถานศึกษาแล้วจำนวน 12,000 แห่งจาก ทั้งหมดกว่า 30,000 แห่ง และจะทยอยเปิดเรื่อยๆ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีนโยบายเร่งให้สถานศึกษาเปิดเรียนยังสถานศึกษา โดยให้ดูความพร้อมของโรงเรียนและพื้นที่เป็นหลัก ตามนโยบายการศึกษาปลอดภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ได้เน้นย้ำทำความเข้าใจกับครูด้วยว่าการเปิดเรียนในช่วงแรกอยากให้ครูทำให้นักเรียนมีความสุขกับการได้มาเรียนก่อน รวมถึงการปรับพฤติกรรมนักเรียนเพราะนักเรียนเรียนอยู่กับบ้านมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ไม่ทำให้นักเรียนเกิดความเครียดมากเกินไป และ เมื่อนักเรียนเกิดความพร้อมแล้วคอยๆเพิ่มในด้านวิชาการเข้าไป ส่วนตัวเชื่อว่า จะสามารถเติมเต็มได้อย่างแน่นอน

ได้เจอเพื่อนๆกันแล้ว ยังไงก็ต้องรักษามาตรการต่างๆกันไว้ด้วยนะคะ อีจันเป็นห่วง

คลิปอีจันแนะนำ
พระมหาไพรวัลย์ หลั่งน้ำตากลางไลฟ์สด ประกาศเตรียมสึก

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co