เปิดแผนการ ยุทธการดับไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า แม่ฮ่องสอน ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าคู่ขนาน ภายใต้ชื่อ ยุทธการดับไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดแผนการ ยุทธการดับไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 5-7 เม.ย. 65 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าคู่ขนาน ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน ภายใต้ชื่อ “ยุทธการดับไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

โดยกำหนดพื้นที่อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สะเรียง เป็นพื้นที่เป้าหมาย ยุทธการดับไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1.ส่วนภาคพื้นดิน โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดตั้งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และแสวงความร่วมมือของ ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง และเข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับแจ้งจากชุด ปฏิบัติการทางอากาศ โดยเน้นพื้นที่เป้าหมายหลัก แบ่งได้ดังนี้

1.1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดพื้นที่บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง บ้านไมโครเวฟ ตำบลห้วยโป่ง และตำบลห้วยผา เป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก

1.2 อำเภอแม่สะเรียง กำหนดพื้นที่ตำบลแม่คง ตำบลเสาหิน และตำบลแม่ยวม เป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก

2.ปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) จากกองการบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อบินลาดตระเวน ตรวจหา จุดเกิดไฟป่า และตรวจสภาพป่าและการบุกรุก รวมถึงการทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่เขาสูงชันและพื้นที่ยากลำบากในการเข้าถึง ซึ่งได้มอบหมายปฏิบัติการบิน ดังนี้

2.1 อากาศยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ตั้งศูนย์บัญชาการ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (warroom) สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.2 อากาศยานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ตั้งศูนย์บัญชาการ ณ ค่ายเทพสิงห์ (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36) อำเภอแม่สะเรียง ภายหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผล ยุทธการดับไฟป่า เพื่อนำข้อมูลผลการปฏิบัติมากำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ไฟ ป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
อีกครั้ง! อุบัติเหตุ คร่าชีวิต เจ้าหน้าที่เก็บขยะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.