เปิดใช้งานแล้ว วันนี้! สะพานข้ามแยก ถนนจรัญสนิทวงศ์ ลดปัญหา รถติด ฝั่งธนบุรี
ภาพจากอีจัน

เปิดใช้งานแล้ว วันนี้! สะพานข้ามแยก ถนนจรัญสนิทวงศ์ ลดปัญหา รถติด ฝั่งธนบุรี

คนกรุงเฮ ! เปิดใช้ สะพานข้ามแยก ถนนจรัญสนิทวงศ์ บรรเทาปัญหา รถติด – ลดเวลาการเดินทางฝั่งธนบุรี

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแยก ถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อลดผลกระทบด้าน การจราจร และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

หลังจากลงพื้นที่ พล.ต.อ อัศวิน เผยว่า การก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ (ข้ามแยกถนนเลียบทางรถไฟตัดถนนจรัญสนิทวงศ์) อยู่ในพื้นที่ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ความยาวรวม 2.8 กิโลเมตร โดยก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ยาว 360 เมตร กว้าง 8.40 เมตร และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 25 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 2,500 เมตร พร้อมงานทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงขยายสะพานข้ามคลอง 3 แห่ง

ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบ 100% แล้ว เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย

ภาพจากอีจัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนในการสัญจรไปมา จึงได้เปิดให้ใช้ สะพานข้ามแยกถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรฝั่งธนบุรี ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยลดเวลาการเดินทางในบริเวณดังกล่าวได้อย่างน้อย 20 – 30 นาที

ภาพจากอีจัน

รวมทั้งจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนในการสัญจรไปยังโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ และบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย

ภาพจากอีจัน

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้ดำเนินโครงการขยาย สะพานอรุณอมรินทร์ จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร พร้อมทางขึ้น-ลง และก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ถึงหน้ากรมอู่ทหารเรือ ขนาด 2 ช่องจราจรระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ซี่งปัจจุบันใกล้แล้วเสร็จ ยังเหลือในส่วนการเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co