เปิด บทลงโทษ ตากข้าว บน ถนนหลวง มีความผิด หลายกระทง

เปิด บทลงโทษ ตากข้าว บน ถนนหลวง มีความผิด หลายกระทง
เปิด บทลงโทษ ตากข้าว บน ถนนหลวง มีความผิด หลายกระทง

ปัญหาการ ตากข้าวบนถนนหลวง ทำให้กีดขวางการจราจรและร้ายแรงจนถึงขึ้นเกิดอุบัติเหตุได้ เช่นเดียวกับกรณีล่าสุด ที่สาวคนหนึ่งโพสต์รูปภาพข้อความสอบถามความเห็นจากโซเชียล ที่เธอถูกคนในหมู่บ้านเรียกเงินค่าทำขวัญ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถล้มจนแขนหัก เพราะเธอตากข้าวบนถนน ซึ่งในโพสต์เธอก็ถามความเห็นจากคนในโซเชียลว่า คู่กรณีของเธอทำเกินไปหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตากข้าวบนถนน ทำรถล้ม แบบนี้ใครถูกใครผิด ใครต้องรับผิดชอบ?
เปิด บทลงโทษ ตากข้าว บน ถนนหลวง มีความผิด หลายกระทง

การตากข้าวบนถนน จริงๆแล้วเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะพื้นถนนหลวงเป็นพื้นที่สาธารณะ การนำข้าวมาตากจะกระทบต่อการใช้ถนนและทัศนวิสัยในการขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนนมองไม่เห็น อาจจะเกิดความสูญเสียและอุบัติเหตุ ในทางกฎหมาย การกระทำดังกล่าว เข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง 2535 มาตรา 39 มาตรา 72 ซึ่งมีหลักว่า ห้ามนำสิ่งใดมาวางขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 114 ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร แต่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร จะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา 148 แล้ว หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 มาตรา 19 มาตรา 57 ห้ามวางวัตถุใดๆ บนถนน หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ผู้ใดกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

เมื่อรู้ข้อกฎหมายกันแล้ว จันก็ขอแนะนำว่าอย่าทำซ้ำกันอีกนะคะ มันอันตรายจริงๆ

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีชิงทอง #เซ็นทรัลขอนแก่น

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co