เมกาบางนา รับรางวัล ดีเด่น โครงการ Thailand Energy Awards 2020 l 2021
เมกาบางนา รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 l 2021ภาพ อีจัน

เมกาบางนา รับรางวัล ดีเด่น โครงการ Thailand Energy Awards 2020 l 2021

เมกาบางนา รับรางวัล ดีเด่น ในโครงการ Thailand Energy Awards 2020 l 2021 ในการ อนุรักษ์พลังงาน ตอกย้ำนโยบาย การสร้างธุรกิจ อย่างมีคุณค่า ดูแล สังคม แบบ ยั่งยืน

กระทรวงพลังงาน เดินหน้า มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 มั่นใจร่วมขับเคลื่อนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยทุกภาคส่วน ชูผลมอบรางวัลต่อเนื่องก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ช่วยประหยัดพลังงานรวม 10,526 ล้านบาท ลดคาร์บอนช่วยโลก 2.02 ล้านตัน สร้างไทยผงาดเป็นผู้นำด้านพลังงานระดับอาเซียนอย่างยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา รับมอบรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 l 2021
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา รับมอบรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 l 2021ภาพ เมกาบางนา

โดย พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา รับมอบรางวัลดีเด่นในโครงการ Thailand Energy Awards 2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม นับเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จของศูนย์การค้าเมกาบางนาในการดำเนินงานตามโยบายการทำธุรกิจ คือการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าที่สร้างคุณค่าและมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

Thailand Energy Awards 2020
Thailand Energy Awards 2020ภาพ thailandenergyaward

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเมกาบางนามีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พลังงานในหลากหลายรูปแบบ พร้อมยังปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในศูนย์ฯ และบริเวณรอบนอก โดยตั้งใจมอบพื้นที่ปอดสีเขียวแห่งนี้ให้กับลูกค้าและชุมชน ตามแนวคิด Your Everyday Meeting Place สร้างสรรค์ให้ทุก ๆ วันเป็นวันพิเศษของลูกค้าทุกคน โดยงานมอบรางวัลครั้งนี้มีได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

คลิปแนะนำอีจัน
เรื่องทิพย์ๆ แห่งปี 64

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co