เลิกเถอะ! บุหรี่มีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด ทำลาย 12 อวัยวะในร่างกาย

บุหรี่มีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด ทำให้ 12 อวัยวะในร่างกาย เป็นมะเร็ง โดยเฉลี่ยคนสูบบุหรี่จะอายุสั้นกว่าคนไม่สูบ 10 ปี
เลิกเถอะ! บุหรี่มีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด ทำลาย 12 อวัยวะในร่างกาย

อันตรายมาก! บุหรี่มีสารเคมีรวม 7,000ชนิด เป็นสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด ทำให้ 12 อวัยวะในร่างกาย เป็นมะเร็ง โดยเฉลี่ยคนสูบบุหรี่จะอายุสั้นกว่าคนไม่สูบ 10 ปี

(31 พ.ค.65 ) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ องค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าว และจัดงานสัมนาภาคีเครือข่ายขึ้น เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 เพื่อสร้างเข้าใจ ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โดยพญ.โอลิเวีย นีเวอราส ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อ WHOประจำประเทศไทยได้เปิดเผยว่า บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเริ่มต้นปลูกต้นยาสูบ และ รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า ภาควิศวกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การทำไร่ยาสูบทำทำลายคุณภาพดิน การฟื้นฟูสภาพดินมีค่าใช้จ่ายสูง และวงจรของบุหรี่ ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงขั้นตอนกำจัด ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
WHO เผย! บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
เลิกเถอะ! บุหรี่มีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด ทำลาย 12 อวัยวะในร่างกาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
หากเลิกสูบบุหรี่จะสามารถประหยัดน้ำได้มากถึง 74 ลิตรต่อวัน
เลิกเถอะ! บุหรี่มีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด ทำลาย 12 อวัยวะในร่างกาย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้เปิดเผยว่า ในควันบุหรี่ มีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด มีสารที่กระทรวงสาธารณสุขอเมริกา ประกาศว่าเป็นสารพิษ 250 ชนิด มีสารเคมีรวม 7,000 ชนิด เมื่อสูบเข้าไปสารเหล่านี้จะถูกดูดซึมผ่านปอดเข้ากระแสเลือดไปทั่วร่างกาย อวัยวะทั้งตัวเกิดโรคได้ โรคกลุ่มใหญ่ๆ จัดเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.โรคมะเร็ง 2.โรคปอด 3.โรคหัวใจและหลอดเลือด

การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งรวม 12 ชนิด 12 อวัยวะตั้งแต่ช่องปาก คนสูบบุหรี่เอาน้ำลายไปตรวจจะเจอสารก่อมะเร็ง พอกลืนลงมาก็เป็นมะเร็งหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร เมื่อดูดซึมเข้าไปสัมผัสกล่องเสียง ก็เป็นมะเร็งกล่องเสียง แล้วก็ปอด ปอดเป็นมะเร็งสูงสุด เมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดก็จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผ่านตับ ก็กลายเป็นมะเร็งตับ แล้วก็ลามไปที่อื่น

เมื่อสารก่อมะเร็งถูกขับออกทางไต ไตก็เป็นมะเร็ง สารก่อมะเร็งสัมผัสท่อไต ก็เป็นมะเร็งท่อไต เมื่อถูกขับออกทางปัสสาวะก็เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ


ในผู้หญิงไปที่ปากมดลูกก็เป็นมะเร็งปากมดลูก และเมื่อตั้งครรภ์ ก็ทำให้ เด็กตัวเล็กไม่แข็งแรง หรือเกิดภาวะแท้ง หรือคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุที่ครึ่งหนึ่งของคนที่สูบบุหรี่จะป่วยมากกว่าคนไม่สูบ และโดยเฉลี่ยคนสูบบุหรี่จะอายุสั้นกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึง 10 ปี

นอกจากนี้ ศ.นพ.ประกิต ยังได้เปิดอีกว่า บุหรี่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจไม่น้อย ประเทศไทยมีคน 2 ล้านคน สูบบุหรี่ ค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 700 บาท ใช้ไปกับการสูบบุหรี่ ทำให้กระทบค่าใช้ในครัวเรือน และในระดับประเทศ ก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูงมาก เพราะว่าเป็นแต่ละรักษายากๆทั้งนั้น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง เป็นสาเหตุที่ทำให้ ศ.นพ.ประกิต ออกมารณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่

บุหรี่นอกจากกระทบสุขภาพ กระทบสถานะของครอบครัว และบุหรี่คือตัวเริ่มต้นทำให้เยาวชนไปติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ เพราะเสพง่ายหาง่าย และยังกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การทำไร่ยาสูบ การบ่มใบยา กระผลิตบุหรี่ ขยะจากบุหรี่ ที่WHO ออกมารณรงคืเรื่องนี้ เพื่อบอกว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนควรจะเลิกสูบ

บุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงขนาดนี้เลิกเถอะค่ะ เพื่อสุขภาพของตัวเองจะได้อยู่กับคนที่รักไปนานๆนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
ภัยจากบุหรี่ ร้ายแรงกว่าที่คิด 31พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co