แถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุข ขอให้คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด19

กระทรวงสาธารณสุขออกแถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19 ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดโดยสุจริตใจ
แถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุข ขอให้คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด19

เมื่อวานนี้(11 ส.ค. 64) กระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์ ขอให้คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19

โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ เห็นพ้องต้องกันว่า โรคโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง ที่มีผลกระทบในวงกว้างทุกมิติ ทำให้มีคนเจ็บป่วยจำนวนมาก และบางครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ระบบสาธารณสุขของไทยได้ต่อสู้กับโรคนี้มานานเกือบ 2 ปี ด้วยสรรพกำลงทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา ประชาสังคม และประชาชน ด้วยสถานการณ์ทุกด้านที่มีความเร่งด่วน ต้องการความร่วมมือร่วมใจในการควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาลในทุกวิถีทางที่จะทำได้ รวมทั้งการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีน ซึ่งการตัดสินใจและการทำงานในภาวะเร่งด่วน รวมทั้งมีข้อจำกัดในเรื่องขององค์ความรู้และทรัพยากร อาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานโดยสุจริตใจได้

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ขอเสนอให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณาดำเนินการหามาตรการในการปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนักวิชาการต่างๆ เพื่อลดความวิตกกังวล และสร้างความมั่นใจในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

Related Stories

No stories found.