แฟลช เอ็กซ์เพรส งดให้บริการบางพื้นที่ พร้อมปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อย

แฟลช เอ็กซ์เพรส ปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อย 3 วัน หลังพนักงานติดโควิด แจ้งงดให้บริการบางพื้นที่
แฟลช เอ็กซ์เพรส งดให้บริการบางพื้นที่ พร้อมปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อย

วันนี้( 20 ก.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก Flash Express แจ้งการปิดให้บริการบางพื้นที่และมาตรการของบริษัทในการชดเชย ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้นในบางพื้นที่ตามประกาศของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการนำจ่ายพัสดุในบางพื้นที่ ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกันจะปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อย ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นเวลา 3 วัน (วันที่จะกลับมาให้บริการขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดและประกาศจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางบริษัทฯ ของดให้บริการนำจ่ายพัสดุแต่ยังให้บริการรับฝากตามปกติ ทั้งนี้ในพื้นที่อื่นๆ ยังคงสามารถดำเนินการรับฝากแนะนำจ่ายได้ตามปกติ

ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน สัมพันธวงศ์และสาทร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง

โดยจะไม่สามารถจัดส่งพัสดุไปยังพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลานี้ได้ และในส่วนของพัสดุที่ถูกรับฝากมาในวันที่ 19 ก.ค.2564 โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งถึงปลายทางได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตีกลับไปยังผู้ส่งบางส่วน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจหาเชื้อและการกักตัวสังเกตอาการพร้อมทั้งได้มีการตรวจหาเชื้อพนักงานทุกคนในศูนย์กลางกระจายพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของพัสดุที่อยู่ในศูนย์กระจายวังน้อยจะถูกคัดแยกโดยพนักงานที่ผ่านการรับรองผลการตรวจแล้ว และกระจายไปยังศูนย์กระจายอื่นๆเพื่อดำเนินการต่อไป

เนื่องจากระยะเวลาการจัดส่งพัสดุของลูกค้าบางส่วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ รวมถึงมีพัสดุบางส่วนเสียหายจากการโดนฝนสาดและการกดทับ ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยอีกครั้งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยินดีชดเชยค่าเสียหายตามกรณีต่างๆ ดังนี้

1. สินค้าที่ถูกจัดส่งระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคมถึง 31 กรกฎาคม 2564 หากเป็นปัญหาจากศูนย์กลางกระจายพัสดุ (Hub) ยกเว้นช่วงขารับและขานำส่งพัสดุ โดยพัสดุอยู่ที่ศูนย์กลางกระจายพัสดุเกินกว่า 3 วัน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าขนส่ง 100%

2. หากลูกค้าปลายทางปฏิเสธการรับพัสดุเนื่องจากความล่าช้าของปัญหาจากศูนย์กลางกระจายพัสดุข้างต้น ทางบริษัทฯ รับผิดชอบค่าตีกลับไปยังผู้ส่งต้นทาง

3. พัสดุบางส่วนที่ถูกรับฝากส่งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ทำการตีกลับคืนผู้ส่ง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าขนส่ง 100%

4. หากผู้รับปลายทางที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการส่งล่าช้าจากปัญหาของศูนย์กลางกระจายพัสดุข้างต้น ทางบริษัทจะมอบคูปองของแฟลชเอ็กซ์เพรส มูลค่ารวม 50 บาท

5. หากพัสดุเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากปัญหาของศูนย์กลางกระจายพัสดุข้างต้น ทางบริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนอย่างเร็วที่สุด (ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ที่กำหนด)

ทั้งนี้ จำนวนพัสดุที่ได้รับผลกระทบ ค่าชดเชยค่าขนส่งและรูปแบบการชดเชย บริษัทฯ จะสรุปเพื่อให้เป็นตามข้อปฏิบัติทางกฎหมายและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรง ทางบริษัทฯ ขอสัญญาว่า จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงานอย่างดีที่สุดและจะให้สาขาทั้งหมดของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขค่ะอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่กำลัง เพื่อดูแลการขนส่งพัสดุให้ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรค

ขอบคุณภาพจาก : แฟลช เอ็กซ์เพรส
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co