"แว่นท็อปเจริญ" รับโล่เกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์ทางจักษุ

"แว่นท็อปเจริญ" รับโล่เกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์ทางจักษุ จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
"แว่นท็อปเจริญ" รับโล่เกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์ทางจักษุ

นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท็อปเจริญ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะ “ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์ด้านจักษุ”

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องในงานประชุมวิชาการ

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย โดยมี รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ รองประธานราชวิทยาลัยฯ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการฯ และพ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ เลขาธิการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัล

โดยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ รวมไปถึงการดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นผู้สนับสนุนประกอบแว่นสายตาพร้อมเลนส์ และส่งมอบแว่นสายตาให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศกว่า 150 โรงพยาบาล ตามเจตนารมณ์ที่ปรารถนาให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ใช้แว่นตาที่มีคุณภาพ มีดวงตาที่สดใสมองเห็นชัดเจน นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ทางเพจอีจันขอแสดงความยินดี ห้างแว่นท็อปเจริญ ที่ได้รับความชื่นชม และได้โล่รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์ด้านจักษุ ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมตลอดไปนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co