โครงการ คมส่งฝัน ปีที่ 1 ขยายเวลารับสมัครถึง สิงหาคม ศกนี้!

คมส่งฝัน โครงการ ทุนการศึกษา เพื่อ นศ.เรียนดีแต่ยากจน ขยายเวลารับสมัครถึง สิงหาคม ศกนี้!
โครงการ คมส่งฝัน ปีที่ 1 ขยายเวลารับสมัครถึง สิงหาคม ศกนี้!

โครงการ คมส่งฝัน ปีที่ 1 เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน หรือขาดทุนทรัพย์เพิ่ม หลังรอบแรกผ่านเกณฑ์เพียง 30 %

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นายคมสันต์ ลี CEO หนุ่มไฟแรงผู้บุกเบิก Start up ไทยระดับยูนิคอร์น “แฟลช เอ็กซ์เพรส” และทีมงาน ได้จัดตั้งโครงการ “คมส่งฝัน ปีที่ 1” ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 22 ทุนๆละ 2.2 ล้านบาท ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจเข้ารับทุน

โดยจุดประสงค์หลักของโครงการเพื่อให้การสนับสนุน และให้โอกาสแก่เยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่มีทุนทรัพย์ จนถึงขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน ทั้งนี้จากการคัดเลือกรอบแรกพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพียง 30% จากจำนวนทั้งหมด จึงทำให้ทางโครงการต้องการขยายระยะเวลาการสมัครเพิ่ม

คุณสมบัติของผู้ที่สนใจขอรับทุนเบื้องต้น

1. ต้องเป็นเยาวชนไทยที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4 ภาคการศึกษาล่าสุด เฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำ 2.75

2. รายได้ของครอบครัวรวมกันต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากร เช่น สาขาวิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสาขาวิชาอื่นๆที่สามารถทำประโยชน์ต่อสังคม โดยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ

นอกจากนี้ หากผู้ขอรับทุนเป็นผู้ที่มีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบคุณภาพ

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทางโครงการจะสนับสนุนเงินให้แก่ผู้รับทุนทุน ปีละ 100,000 บาท ตั้งแต่ที่ผู้รับทุนเข้าศึกษาในปี 1 จนถึงปีที่จบการศึกษา (จำนวนปีจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรของสาขาวิชาที่เรียน) ซึ่งทุนการศึกษา คมส่งฝัน เป็นทุนแบบให้เปล่า ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด!

โดยความตั้งใจของนายคมสันต์ คือ ต้องการให้เยาวชนในโครงการได้นำเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามสายงานที่ขาดแคลน และเพื่อมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประเทศได้พัฒนาต่อไป

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook Fan page: คมส่งฝัน สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือโทร 092-252-9534, 087-549-1669 และ 098-345-5818 ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co