โครงการ สปส. ส่งมอบความสุข ดูแล คุณภาพชีวิต ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ

สปส. สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการนำคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดอุบลราชธานี มอบเป็นของขวัญ ส่งมอบความสุข ดูแล คุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจ
โครงการ สปส. ส่งมอบความสุข ดูแล คุณภาพชีวิต ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ
โครงการ สปส.มอบสุข สปส.ภาพ : อีจัน

ติดตามกิจกรรมดีๆ ส่งความสุข ที่ทางสำนักงานประกันสังคม พร้อมลงพื้นที่ดูแล ตั้งใจร่วมส่งความช่วยเหลือ ถึงผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ (21 พ.ย. 2564) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคมนำคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ พร้อมด้วยนางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวผกาพันธุ์ ผกานิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยม

ในการนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ได้นำทีมนักกายภาพบำบัด ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการกายภาพบำบัดและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทั้ง 2 ราย

นายเรวัตร แก้วขาว ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 41 ปี ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตก ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 7,354.50 บาท ตลอดชีพ

นายครรชิต คุณทะวงษ์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 46 ปี ทุพพลภาพเนื่องจากสมองเสียหายจากการขาดออกซิเจน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 4,207.50 บาท ตลอดชีพ

ทั้งนี้ล้วนเป็นกำลังใจดีๆที่ทางสำนักงานประกันสังคม จัดโครงการ สปส.มอบสุขถึงผู้ประกันตน เพื่อเป็นของขวัญในวาระส่งท้าย

โครงการ สปส.มอบสุข สปส.
โครงการ สปส.มอบสุข สปส.ภาพ : สำนักงานประกันสังคม

สามารถรับชมสกู๊ปข่าว โครงการ สปส.มอบสุข ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้ทางรายการ Movie world สถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู 24, Youtube Channel ช่อง New18, Facebook Fanpage Good morning Nation และ Facebook Fanpage Baabin-บ้าบิ่น

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co