โคราชเตือน 11 อำเภอ เฝ้าระวัง ระบายน้ำ เขื่อนลำตะคอง รับมือฝนตกหนัก

เริ่มระบายน้ำวันนี้! โคราชเเตือน 11 อำเภอ เฝ้าระวัง ระบายน้ำ เขื่อนลำตะคอง รับมือฝนตกหนัก 27 - 28 ต.ค. นี้
โคราชเตือน 11 อำเภอ เฝ้าระวัง ระบายน้ำ เขื่อนลำตะคอง รับมือฝนตกหนัก

11 อำเภอ ลุ่มน้ำลำตะคอง เฝ้าระวังน้ำท่วม!!!

เมื่อวานนี้ 24 ตุลาคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ออกประกาศ แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังการระบายน้ำ เขื่อนลำตะคอง

ข้อความในใบประกาศ ระบุว่า…ด้วยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำตะคอง ว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 325.51 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 103.53% ของความจุ ยังสามารถรอรับน้ำได้อีก 50 ล้านลบ.ม. แต่ยังมีน้ำไหลเข้า อ่างฯ อย่างต่อเนื่องประมาณ 3 - 4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

จากการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

จึงมีความจำเป็นต้องทยอยการระบายน้ำด้วยอัตรา 10-20 ลบ.ม./วินาที่ หรือประมาณ 1 – 1.5 ล้านลบ.ม./วัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนลำตะคอง

โดยจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่สองฝั่งริมน้ำ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง รวมถึงพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา

อาจได้รับผลกระทบ สถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง (ระดับการแจ้งเตือนสีน้ำเงิน) โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

2. จัดเวรฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆ กรณีประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ให้อพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้โดยทันที

ขอใหัทุกคนติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิดนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
นอท CEO กองสลาก.com “ผมยอมโดนด่า ขายลอตเตอรี่เกิน 80 บาท”

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co