โควิดซัดจนไปต่อไม่ไหว รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี ประกาศปิดหลังขาดทุนต่อเนื่อง

ปิดฉาก 83 ปี รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี โควิดซัดจนไปต่อไม่ไหว ประกาศปิดหลังขาดทุนต่อเนื่อง
โควิดซัดจนไปต่อไม่ไหว รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี ประกาศปิดหลังขาดทุนต่อเนื่อง

วันนี้ (20 ต.ค. 64) มีรายงานว่า โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ออกประกาศสำคัญถึงนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใจความสำคัญของประกาศคือ แจ้งปิดสถานศึกษา เลิกกิจการโรงเรียน

สำหรับข้อความในประกาศ ระบุดังนี้

ทางโรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ในสิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือนเมษายน 2565)

เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิด โรงเรียนจึงยิ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอำนวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียน และเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอำนวยศิลบ์ จิตร- เอิบ ทังสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง โดยจะทำการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งฝ่ายบัญชีจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยโรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือ หาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม

สำหรับ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เปิดทำการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2482 หากนับจนถึงวันที่โรงเรียนจะต้องปิดทำการลงในเดือนเมษายน 2565 ก็จะเป็นเวลา กว่า 83 ปี ที่โรงเรียนได้สร้างบุคลากรทางการศึกษามามากมาย สุดท้ายต้องจบลงที่ปิดสถานศึกษา เหลือไว้เพียงแค่...ความทรงจำ

คลิปแนะนำอีจัน
ไม่ทนแล้ว สิบล้อ เรียกร้องรัฐขอ ขอน้ำมัน 25 บาท

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co