โฆษกรัฐบาล เผย ประชาชน ร้อยละ 97.07 พอใจ ระบบ สปสช. มากถึงมากที่สุด

ครม. รับทราบรายงาน ระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ครอบคลุมสิทธิ 99.61% เผย ประชาชน พอใจ สปสช. มากถึงมากที่สุด 97.07%
โฆษกรัฐบาล เผย ประชาชน ร้อยละ 97.07 พอใจ ระบบ สปสช. มากถึงมากที่สุด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการที่จัดบริการให้ผู้มีสิทธิจำนวน 144,252.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.33 จากงบประมาณ 142,364.82 ล้านบาท มีประชากรไทยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 47.74 ล้านคน ได้ลงทะเบียนสิทธิเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำตน จำนวน 47.56 ล้านคน คิดเป็นความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 99.61 มีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนให้บริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 14,549 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2,304 แห่ง

สำหรับผลงานการให้บริการ ประกอบด้วย บริการพื้นฐานในงบเหมาจ่ายรายหัว เช่น บริการสุขภาพทั่วไป มีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในใช้บริการต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนบริการเฉพาะกลุ่ม นอกงบเหมาจ่ายรายหัว เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ เข้ารับยาต้านไวรัสสูงกว่าเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้ารับบริการล้างไต ฟอกไต ปลูกถ่ายไต สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งในส่วนของผลงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายนั้น เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบสาธารณสุขระดับปฐมภูมิวิถีใหม่ที่เน้นการจัดบริการนอกหน่วยบริการเพื่อลดความแออัด และพบว่าประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 97.07 พึงพอใจผู้ให้บริการร้อยละ 80.94 และองค์กรภาคีร้อยละ 92.27

ส่วนความท้าทายในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะต่อไป คือ การพัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการ, การปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และการเกิดโรคอุบัติใหม่อย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทำให้ระบบสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องมีความพร้อมและยืดหยุ่น สามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่, การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่(Big Data) และการเพิ่มความเข้มแข็งในระบบบริการปฐมภูมิและบริการสุขภาพชุมชน พร้อมเร่งรัดและปรับระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด

คลิปแนะนำอีจัน
ชอตต่อชอต อัจฉริยะ vs ทนายเดชา ฟาดปมแตงโม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.