โพลเผย 46.23% เชื่อ! บิ๊กตู่ นั่งนายกฯ ถึง มี.ค. 66 แน่นอน

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนร้อยละ 46.23 เชื่อรัฐบาล บิ๊กตู่ อยู่ครบเทอม 4 ปี ถึง มี.ค. 66 แน่นอน
โพลเผย 46.23% เชื่อ! บิ๊กตู่ นั่งนายกฯ ถึง มี.ค. 66 แน่นอน

5 มิ.ย. 65 นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของ ประชาชน เรื่อง ประชาชนมองอนาคตรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อย่างไร โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,326 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าจะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่

สำหรับการสำรวจนั้น อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ นิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 ผลการสำรวจ พบว่า ร้อยละ 46.23  ระบุว่า จะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน

รองลงมา ร้อยละ 28.81 ระบุว่า จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน

และร้อยละ 24.96 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่

เมื่อถามตัวอย่างที่ระบุว่า รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 แน่นอน และไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่ จำนวน 713 หน่วยตัวอย่าง ว่าหากรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปี ในเดือนมีนาคม 2566 คิดว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะยุบสภา หรือลาออกหรือถูกให้พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า ร้อยละ 45.58 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะประกาศยุบสภา

รองลงมา ร้อยละ 32.68 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะถูกให้พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 21.74 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะประกาศลาออก

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co