โรงรับจำนำ กทม. เบาภาระ ปรับลดดอกเบี้ย 2 สลึง นาน 2 เดือน

รองปลัด กทม. เผย โรงรับจำนำ กทม. ปรับลดดอกเบี้ย 2 สลึง นาน 2 เดือน รับเปิดเทอม เบาภาระ ช่วงโควิด
โรงรับจำนำ กทม. เบาภาระ ปรับลดดอกเบี้ย 2 สลึง นาน 2 เดือน

ใกล้เปิดเทอม ซ้ำยังมีวิกฤตโควิด ผู้ปกครอง-ประชาชน ต่างดิ้นหาช่องทางหาเงินมาใช้จ่าย

ล่าสุดวันนี้ (8 พ.ค.64) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ผู้ว่าฯ กทม. มอบนโยบายให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จัดสรรวงเงิน 1,500 ล้านบาท รองรับการจํานําในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากประชาชน ผู้ปกครอง ต้องเตรียมเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับบุตรหลาน จึงจัดโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยคิดดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.64 จนถึง 30 มิ.ย.64 โดยให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท

ขอบคุณภาพจาก : PR Bangkok

ทั้งนี้ ยังได้ขยายเวลาระยะเวลาตั๋วรับจํานําให้กับลูกหนี้ จากเดิมกําหนดระยะเวลาการรับจํานําไว้ที่ 4 เดือน 30 วัน ปรับขยายเวลาให้สามารถทําธุรกรรมได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64 เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสมาไถ่ถอนทรัพย์คืน หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยตั๋วรับจํานําตั้งแต่วันที่ 11-31 ก.ค.63 , วันที่ 1-31 ส.ค.63 , วันที่ 1-30 ก.ย. 63 , วันที่ 1-31 ต.ค. 63 , วันที่ 1-30 พ.ย. 63 และวันที่ 1-20 ธ.ค.63 ให้สามารถทําธุรกรรมได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64 ทันที โดยไม่ต้องติดต่อ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้สิทธิ

นอกจากนี้ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ยังปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อย และประชาชนทั่วไปให้มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนให้มีสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิด อัตราดอกเบี้ย 0.25 บาทต่อเดือน (โดยจํากัดวงเงินรับจํานําไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 คน และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง)

2. เงินต้น 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน

3. เงินต้นเกิน 15,000 บาท ดอกเบี้ย 1.25 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7พ.ค.64 จนถึง ก.ย.64

สำหรับข้อมูลการจํานํา ในช่วง 4 เดือนที่ผ่าน มาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วง ม.ค.- มี.ค. มีมูลค่า 1,370 ล้านบาท เฉพาะเดือน เม.ย. อยู่ที่ 426 ล้านบาท และแนวโน้มการนําทรัพย์มาจํานำ อยู่ในทิศทางขาขึ้นหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้พ่อค้า- แม่ค้า และประชาชาชนทั่วไปที่ขาดสภาพคล่องนําทรัพย์มาวางไว้ที่โรงรับจํานํา เพื่อนำไปใช้จ่ายหรือเพื่อลงทุนในการค้าขายเป็นจํานวนมาก

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co