โรงเรียนดังจัดลงประชามติ ทรงผมนักเรียน แบบใหม่ แก้ปัญหาดราม่า

โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดสมุทรสงคราม แก้ปัญหาดราม่า ทรงผมนักเรียน จัดลงประชามติ แบบทรงผมนักเรียนใหม่ หวังลดความขัดแย้ง
โรงเรียนดังจัดลงประชามติ ทรงผมนักเรียน แบบใหม่ แก้ปัญหาดราม่า

จากกรณีที่ โรงเรียนชื่อดังจังหวัดสมุทรสงคราม มีการเชิญผู้ปกครองของนักเรียน ศิษย์เก่า รวมถึงคุณครูเก่า ลงประชามติในเรื่องของการแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้น

ขอบคุณภาพจาก Blog คนรักการอ่าน นิยาย วรรณกรรม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ (5 มิ.ย. 65) ภายหลังการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนดังกล่าว คณะผู้บริหาร ได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลนักเรียนระหว่างผู้ปกครอง รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ในเรื่อง ทรงผมนักเรียน ซึ่งยังมีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกันแตกต่างกัน ให้ได้ข้อยุติร่วมกันตามแนวทางประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการสร้างระเบียบทรงผมใหม่ที่ทุกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

นายกสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียน กล่าวว่า ปัญหา ทรงผมนักเรียน เป็นข้อถกเถียงกันมานานหลายสิบปี ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงระเบียบทรงผมหรือไม่ ยิ่งปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น

โรงเรียนจึงจัดให้มีการลงประชามติโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้สิทธิของตนเองคนละ 1 เสียง ผ่านแบบการลงประชามติที่มีการเปรียบเทียบระเบียบเก่า และระเบียบใหม่ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของนักเรียน ให้ได้เลือกแบบที่ต้องการ เพื่อเป็นข้อยุติร่วมกันในการร่างระเบียบใหม่ เพื่อมาใช้ร่วมกันลดความขัดแย้ง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับครู ที่จะมีสมาธิในการสอน และนักเรียนจะได้ตั้งใจเรียนไม่ฝักไฝ่เรื่องทรงผมอีก

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เรียกร้องสิ่งต่างๆ ก็ต้องเคารพสิทธิและฟังเสียงผู้อื่นด้วยเช่นกัน จึงเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมาก เป็นกติกาตัดสินว่า แนวทางไหนเหมาะสมกับส่วนรวมมากที่สุด

นายกสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียน กล่าวอีกว่า การลงประชามติครั้งนี้ ทำแบบเปิดเผยและโปร่งใส ฝ่ายสภานักเรียน ซึ่งมีนักเรียนและครูที่ปรึกษาเป็นผู้เก็บดูแลแบบลงประชามติทั้งหมด โดยมีการอธิบายถึงระเบียบเก่า ทรงผมนักเรียน ชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ทั้งชายและหญิง

ซึ่งฝ่ายนักเรียนจะขอให้ไว้ผมยาวมากขึ้น เช่น จากเดิมนักเรียนชาย ม.ต้น จะตัดข้างเกรียนด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร นักเรียนขอเปลี่ยนเป็น ด้านข้างเป็นรองหวี ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร

ส่วนนักเรียนหญิง ม.ต้น จากเดิมจะไว้ผมด้านข้างไม่เกินร่องริมฝีปากล่าง นักเรียนขอเปลี่ยนเป็น ด้านข้างเป็นรองหวี ด้านหน้ายาวเสมอลายคาง

นักเรียนชาย ม.ปลาย จากเดิมจะไว้ผมด้านข้างรองหวีเบอร์ 2 นักเรียนขอเปลี่ยนเป็นรองทรงสูง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผลสรุปแล้ว คาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะได้ข้อสรุป และจะนำเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเห็นชอบประกาศเป็นระเบียนทรงผมต่อไป ซึ่งหวังว่าเมื่อได้ระเบียบใหม่แล้วผู้ปกครองและนักเรียน จะปฏิบัติตามระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรศรัทธาสมุทรเดินหน้าไปอย่างมั่นคง ไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องทรงผมอีกต่อไป

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co