โอเรียนทอล พริ้นเซส – กตัญญู สนับสนุนของใช้จำเป็น และ เครื่องช่วยหายใจให้ โรงพยาบาลขาดแคน เป็นกำลังใจ สู้โควิด

โอเรียนทอล พริ้นเซส – กตัญญู สนับสนุนของใช้จำเป็นให้ทีมแพทย์ และ เครื่องช่วยหายใจให้ โรงพยาบาลขาดแคน เพื่อเป็นกำลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด
โอเรียนทอล พริ้นเซส – กตัญญู สนับสนุนของใช้จำเป็น และ เครื่องช่วยหายใจให้ โรงพยาบาลขาดแคน เป็นกำลังใจ สู้โควิด
ภาพ อีจัน

เรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังค่ะ อีจัน ได้ทราบว่า ทาง แบรนด์โอเรียนทอล พริ้นเซส และ แบรนด์กตัญญู ได้ให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการสนับสนุนเครื่องอุปโภคแก่ 13 โรงพยาบาลและสาธารณสุขทั่วประเทศที่รองรับผู้ป่วย COVID-19 พร้อมทั้งสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

โอเรียนทอล พริ้นเซส บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคมและยึดมั่นในปณิธานสนับสนุนให้ทุกคนดูแลตัวเอง ดูดีในแบบของตัวเอง พร้อมจิตใจที่ดีงาม ขอเป็นตัวแทนคนไทยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือประเทศในยามวิกฤติ แบรนด์โอเรียนทอล พริ้นเซส และแบรนด์กตัญญูหนึ่งในเครือ เอสเอสยูพี สนับสนุนเครื่องอุปโภค อันได้แก่ Oriental Princess Shower Gel, Shampoo, Conditioner, สบู่เหลวล้างมือ Venesse และแปรงสีฟันจากแบรนด์กตัญญู มูลค่ารวม 2,437,760 บาท ให้แก่ 13 โรงพยาบาลและสาธารณสุข ทั่วประเทศ ที่รองรับผู้ป่วย COVID-19 เพื่อใช้ในการดูแลสุขอนามัยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัส เครื่องอุปโภคสำหรับชำระล้างทำความสะอาดร่างกายจึงมีความจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละพื้นที่

โอเรียนทอล พริ้นเซส บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย)
โอเรียนทอล พริ้นเซส บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย)ภาพ อีจัน

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานแบรนด์ โอเรียนทอล พริ้นเซส บริจาคเงินสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ซื้อเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 รับมอบโดย เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท รวมมูลค่าการบริจาคทั้งสิ้น 2,587,760 บาท

โอเรียนทอล พริ้นเซส บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย)
โอเรียนทอล พริ้นเซส บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย)ภาพ อีจัน

นับว่าลูกค้าโอเรียนทอล พริ้นเซสมีส่วนร่วมและเป็นส่วนสำคัญของการบริจาคในครั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าทุกท่านเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโอเรียนทอลพริ้นเซสด้วยดีเสมอมา และเราหวังว่าจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

13 โรงพยาบาลและสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค Oriental Princess Shower Gel, Shampoo, Conditioner, สบู่เหลวล้างมือ Venesse และแปรงสีฟันแบรนด์กตัญญู ได้แก่

1. โรงพยาบาลเลิดสิน รับมอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

3. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับมอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

4. โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

6. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

7. โรงพยาบาลชลบุรี รับมอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

11. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขอให้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่แต่ละโรงพยาบาลได้รับไป

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co