โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับ โครงการกตัญญู ตอบแทนสังคม

โอเรียนทอล พริ้นเซส ได้จัดตั้งโครงการ CSR เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการ ตอบแทนสังคม และ ยึดมั่นในปณิธาน ร่วมกับ โครงการกตัญญู
โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับ โครงการกตัญญู ตอบแทนสังคม
โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับ โครงการกตัญญูภาพ อีจัน

สายบุญต้องมา กับกิจกรรมร่วมส่งเสริมการศึกษาให้น้องๆ ได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพทางด้านการศึกษาที่ดี

โดยโอเรียนทอล พริ้นเซส ได้จัดตั้งโครงการ CSR เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคม และยึดมั่นในปณิธานสนับสนุนให้ทุกคนดูแลตัวเอง ดูดีในแบบของตัวเอง พร้อมจิตใจที่ดีงามเเละ เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาไทย ได้บริจาคสมุดกตัญญูให้แก่โรงเรียนที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการศึกษาไทย เสริมสร้างการเรียนการสอน จึงร่วมกับโครงการกตัญญู พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน และช่วยลดค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ 45 โรงเรียน จำนวน 75,015 เล่ม มูลค่ากว่า 450,000 บาท

โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับ โครงการกตัญญู
โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับ โครงการกตัญญูภาพ โครงการกตัญญู

โครงการกตัญญูเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับสากลภายใต้แบรนด์กตัญญู มอบเงินกำไรสุทธิ “ทุกบาท” สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน และโอเรียนทอล พริ้นเซส ยังสมนาคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้ากตัญญูในร้านโอเรียนทอล พริ้นเซส ด้วยการมอบสมุดกตัญญูให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน เพื่อสนับสนุนสินค้ากตัญญู เพราะทุกยอดซื้อสินค้ากตัญญูที่โอเรียนทอล พริ้นเซส จะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

ขอร่วมเป็นสะพานบุญ เพื่อโอกาสที่ดีของการศึกษาไทย เพื่อให้น้องๆได้ต่อยอดทักษะที่ดีและความพร้อมในการเรียนรู้

#OrientalPrincess #OPCSR

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co