ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บิ๊กโจ๊ก นั่ง ที่ปรึกษา สบ 9 สตช.

ราชกิจจาฯ ประกาศ ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บิ๊กโจ๊ก นั่ง ที่ปรึกษา สบ 9 สตช. พ้นตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บิ๊กโจ๊ก นั่ง ที่ปรึกษา สบ 9 สตช.

วานนี้ (28 มี.ค. 64) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co