ไขคำตอบ สมัคร ประกันสังคม ม.40 เสียสิทธิ บัตรทอง หรือไม่?

ประกันสังคม ยืนยัน! ผู้สมัคร ม.40 ไม่เสียสิทธิบัตรทอง – คงสวัสดิการแห่งรัฐตามเดิม
ไขคำตอบ สมัคร ประกันสังคม ม.40 เสียสิทธิ บัตรทอง หรือไม่?

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้เปิดเผยว่า สำนักงาน ประกันสังคม ยืนยันว่า ผู้สมัคร ประกันตน ม.40 ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิที่มีอยู่ ยังใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับสิทธิ บัตรทอง ได้ รวมถึงยังคงสิทธิ สวัสดิการแห่งรัฐ ต่างๆ ไว้เหมือนเดิม

นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสำนักงานประกันสังคมด้วย เช่น

-สิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย

-สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท

ซึ่งสิทธิประโยชน์เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามอัตราเงินสมทบทั้ง 3 ทางเลือก

Related Stories

No stories found.