ไทยเป็นประเทศสีแดง! อังกฤษเพิ่มข้อกำหนดเข้าประเทศ

อังกฤษ ประกาศให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มสีแดง เพิ่มข้อกำหนดเข้าประเทศ
ไทยเป็นประเทศสีแดง! อังกฤษเพิ่มข้อกำหนดเข้าประเทศ

เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เผยว่า สหราชอาณาจักรประกาศให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ “สีแดง” หากใครมีแผนจะเดินทางถึงประเทศอังกฤษตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 โปรดปฏิบัติดังนี้

ผู้มีสิทธิ์เดินทางจากประเทศไทยเข้าสหราชอาณาจักรได้ จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- มีสัญชาติอังกฤษ

- มีสัญชาติไอริช

- มีสิทธิ์พำนักในสหราชอาณาจักร (รวมทั้งผู้ที่มีวีซ่านักเรียน หรือวีซ่า Tier 4 ที่จะไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักร)

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าอังกฤษ ก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจโควิด 19 ภายใน 3 วันก่อนเดินทาง

2. จองแพ็กเกจกักตัวในโรงแรมที่รัฐบาลอังกฤษกำหนด

3. กรอกแบบฟอร์ม Passenger Locator Form

เมื่อเดินทางถึงอังกฤษ จะต้องเข้ากักตัวในโรงแรมที่กำหนดเป็นเวลา 10 วัน รวมทั้งตรวจเชื้อโควิด 19 สองครั้งระหว่างกักตัว (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในแพ็จเกจแล้ว)

สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้โดยลงเครื่องที่สนามบินดังต่อไปนี้เท่านั้น

- Heathrow Airport

- Gatwick Airport

- London City Airport

- Birmingham Airport

- Bristol Airport

- Farnborough Airport

- Biggin Hill Airport

โดยสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งวิธีการจองโรงแรม ข้อปฏิบัติในโรงแรมที่กักตัว ค่าใช้จ่าย และการตรวจหาเชื้อได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england

สำหรับนักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักร บางมหาวิทยาลัยอาจมีนโยบายช่วยค่าใช้จ่ายในการกักตัว กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาโดยตรงเพื่อแจ้งวันเดินทาง และรับคำแนะนำ

สุดท้าย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ระบุว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะทบทวนรายชื่อประเทศในกลุ่มสีต่าง ๆ เป็นระยะ และจะเปลี่ยนแปลงนโยบายตามสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศนั้น ๆ

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co