12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล International Nurses Day

รำลึกถึงพระคุณ และประกาศเกียรติคุณ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล 12 พฤษภาคม ของทุกปี
12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล International Nurses Day

วันพยาบาลสากล วันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International of Nurses, ICN) กำหนดขึ้น ให้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี

จุดเริ่มต้น วันพยาบาลสากลครั้งแรก เริ่มในปี พ.ศ. 2514 โดยการเชิญชวนองค์กรสมาชิกจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก

ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ จะให้ข้อมูลแก่องค์กรสมาชิก เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษย์ และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวในแต่ละปี

โดยในปี พ.ศ.2529 รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล

และในปีต่อๆ มาก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลมาโดยตลอด โดยมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อสดุดีมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์แห่งการพยาบาล รำลึกถึงพระคุณของท่าน และประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทของพยาบาลต่อสุขภาพของประชาชนให้ทราบเป็นประจำทุกปี

แหล่งที่มา : https://www.chularat3.com/news_detail.php?lang=en&id=863

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co