วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ 20 ก.ย. ของทุกปี

20 ก.ย. ของทุกปี “วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และหันมาดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง
วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ 20 ก.ย. ของทุกปี

20 ก.ย. ของทุกปี “วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และหันมาดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่เปรียบเสมือนสายเลือดหลักของประเทศให้กลับมาใสสะอาด ปราศจากขยะและมลพิษ 

โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2537 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมารค เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพฯ ถึงฉะเชิงเทรา โดยคำกราบบังคมทูลเชิญของ ชมรมรวมใจภักดิ์รักต้นไม้ แม่น้ำ ลำคลองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรและบุคคล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแสนแสบ เพื่อเป็นตัวอย่างของการย้อนกลับมาให้ความสำคัญแก่แม่น้ำ ลำคลองอีกครั้งหนึ่ง  

และต่อมาเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2544 ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 20 ก.ย.ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวนั้น ทางหน่วยงานราชการ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ จะร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ของตนตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง เช่น การจัดนิทรรศการ, การประกวดวาดภาพ คู คลอง ของฉัน, การเสวนาการฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ, การช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง 

อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำนั้น สามารถทำได้ทุกวัน และเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา แค่ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ช่วยทำความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นแล้วนะคะ มาร่วมทำให้โลกของเราน่าอยู่กันเถอะค่ะ 

ข้อมูลจาก: https://www.onep.go.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co