สปสช. ไม่ทิ้ง ผู้ป่วยบัตรทอง หลังยกเลิกการรักษา โรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง!

สปสช. ยกเลิกสัญญาการรักษากับ โรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง หลังพบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ยันไม่ทิ้ง ผู้ป่วยบัตรทอง
สปสช. ไม่ทิ้ง ผู้ป่วยบัตรทอง หลังยกเลิกการรักษา โรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง!

สปสช. ยืนยัน ไม่ลอยแพผู้ป่วยใช่สิทธิ์การรักษาด้วย บัตรทอง หลังยกเลิกสัญญาการรักษาต่อ 9 โรงพยาบาลเอกชน

เมื่อวานนี้ (20 ก.ย. 65) พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพ เป็นประธานการประชุม กรณีการยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท 9 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลมเหสักข์

2. โรงพยาบาลบางนา 1

3. โรงพยาบาลประชาพัฒน์

4. โรงพยาบาลนวมินทร์

5. โรงพยาบาลเพชรเวช

6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2

7. แพทย์ปัญญา

8. โรงพยาบาลบางมด

9. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพจาก: สปสช.

ซึ่งเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาฯ สปสช. ในฐานะโฆษก เผยถึงกรณีที่ต้องยกเลิกว่าเป็นไปตามบอร์ด สปสช. หลังตรวจพบหลักฐานหน่วยบริการทั้ง 9 แห่ง มีการเบิกค่าคัดกรองเมตาบอลิกไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

สปสช. ยืนยัน แม้มีการยกเลิกสัญญาแต่จะไม่กระทบต่อการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากได้วางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนไว้แล้ว

โดยผู้ป่วยสามารถติดต่อเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกใกล้บ้าน เช่น

-คลินิกเวชกรรม

-คลินิกชุมชนอบอุ่น

-คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ -ร้านยา

-ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

เป็นต้น

ขอบคุณภาพจาก: สปสช.

ส่วนผู้ป่วยที่ต้องรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง สปสช. วางมาตรการรองรับไว้ ดังนี้

1. ผู้ป่วยในที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งข้างต้น สามารถรักษาต่อได้จนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา โดย สปสช. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

2. ผู้ป่วยนัดรักษา 5 กลุ่ม ได้แก่

-สตรีใกล้คลอด

-ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับเคมีบำบัดและรังสีรักษา

-ผู้ป่วยมีนัด ทำซีทีสแกน

-ผู้ป่วยมีนัดทำอัลตราซาวด์ ซีทีสแกน

-ผู้ป่วยมีนัดทำ MRI

ยังคงรักษาตัวตามนัดต่อไปได้

3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ ที่มีนัดติดตามอาการ ให้ไปรับการรักษาตัวต่อที่ คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม และศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ผู้ป่วยสามารถติดต่อที่หน่วยบริการได้เอง หรือ โทร.มาที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 6 เพื่อประสานการรักษาต่อได้

4. ผู้ป่วยเอชไอวี และวัณโรคที่ต้องรับยาต่อเนื่อง ให้ไปรับการรักษาตัวต่อได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง หรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

5. ผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกไต หรือมีนัดผ่าตัดหัวใจ ทำบอลลูนหัวใจ หรือใส่สายสวนหัวใจ ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งดังกล่าวได้ตามปกติ

ขอบคุณภาพจาก: สปสช.

สำหรับผู้ที่ยังไม่ป่วย หรือไม่ใช่ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง แต่ได้สิทธิรับรักษาในโรงพยาบาล 9 แห่งนี้ สามารถเลือกหน่วยบริการใหม่ได้

โดยเข้าไปลงทะเบียนในเว็ปไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/hospital

ประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 กด 6 หรือไลน์ สปสช. @nhso คลิก https://lin.ee/zzn3pU6

ขอบคุณข้อมูลจาก: สปสช.

คลิปอีจันแนะนำ
โย่ว! ก็เเรปสอนไปเลยสิค้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co