1-20 เม.ย.64 ชายไทยอายุ 21 ปีบริบูรณ์ อย่าลืมไป เกณฑ์ทหาร !

ใกล้ถึงเวลา ! ชายไทยอายุ 21 ปีบริบูรณ์ 1-20 เม.ย.นี้ เตรียมตัว เกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564
1-20 เม.ย.64 ชายไทยอายุ 21 ปีบริบูรณ์ อย่าลืมไป เกณฑ์ทหาร !
ภาพจากอีจัน

ใกล้เข้ามาแล้ว ฤดูกาลสำหรับชายชาติทหารไทย "การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564"

โดยตั้งแต่ 1-20 เม.ย.64 นี้ (ยกเว้น 6 เม.ย.64 และ 12-15 เม.ย.64) กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

โดยในปีนี้ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้แก่

- ผู้ที่เกิด พ.ศ.2543 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์

- ผู้ที่เกิด พ.ศ.2535 - 2542 ซึ่งมีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดในหมายเรียกฯ

ส่วน “คนผ่อนผัน” หากต้องการสละสิทธิ์จากการผ่อนผัน ต้องไปแจ้งต่อ “สัสดีภูมิลำเนาทหาร” ไม่เกินวันที่ 25 มี.ค.64

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอําเภอ/สํานักงานสัสดีจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ กองการสัสดี/ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 02-223-3259

ขอบคุณภาพจาก FB ข่าวทหาร
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co