10 ผู้คุมคุก ประพฤติชั่วร้ายแรง ไม่รอด! โดนโทษ ขั้นเด็ดขาด

10 ผู้คุมคุก ประพฤติชั่วร้ายแรง ไม่รอด! โดนโทษ ขั้นเด็ดขาด

อ.ก.พ. ราชทัณฑ์ มีมติ ลงโทษ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก 10 ผู้คุมคุก ประพฤติชั่วร้ายแรง - มีมลทินมัวหมอง

( 5 พฤศจิกายน 2564 ) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ได้จัดการประชุม ครั้งที่1/2565 เรื่อง พิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย โดยมีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ที่ประชุมมีมติให้ลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 10 ราย

ไล่ออกจากราชการ 5 ราย

ปลดออกจากราชการ 4 ราย

ให้ออกจากราชการ 1 ราย

โดยมีรายละเอียดเรื่องการกระทำผิดดังนี้

1. กรณีบกพร่องต่อหน้าที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์คือ

มีหน้าที่ประจำประตูเรือนจำฯ ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเข้า - ออกเรือนจำ แต่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนีออกไปนอกเรือนจำโดยการสวมชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เดินผ่านประตูเรือนจำออกไปได้สำเร็จ อ.ก.พ. มีมติ ให้ปลดออกจากราชการ 4 ราย

2. กรณีทุจริตต่อหน้าที่ เรียกรับประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขัง โดยมีพฤติการณ์คือเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกภายในเรือนจำและพฤติการณ์ลักลอบนำสิ่งของที่ไม่อนุญาตไว้ในเรือนจำเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทน อ.ก.พ.มติ ไล่ออกจากราชการ 2 ราย

3. กรณีลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำ โดยพฤติการณ์ คือ นำยาเส้นเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยได้รับเงินค่าตอบแทน อ.ก.พ. มีมติ ไล่ออกจากราชการ 1 ราย

4. กรณีอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยมีพฤติการณ์คือ

รู้เห็นเป็นใจให้ผู้ต้องขังจำหน่ายสินค้าเกินราคาที่เรือนจำกำหนด โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน อ.ก.พ. มีมติ ไล่ออกจากราชการ 1 ราย

5. กรณีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์คือ ใช้อาวุธปืนยิงบุคคลภายในครอบครัวเสียชีวิต 5 ราย อ.ก.พ. มีมติ ไล่ออกจากราชการ 1 ราย

6.กรณีมีมลทินมัวหมอง โดยมีพฤติการณ์คือ ถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน อ.ก.พ. มีมติ ให้ออกจากราชการ 1 ราย

นายอายุตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ มีความพอเพียง พอประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศจะต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด

ขอบคุณภาพจาก : กรมราชทัณฑ์
คลิปอีจันแนะนำ
บุก ทลายโรงงานผลิตแบงก์ปลอม มูลค่ากว่า 150 ล้าน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co