ป่อเต็กตึ๊งแจกของขวัญวันเด็กประจำปี 2563

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกของขวัญวันเด็กปี 2563 ทั่วประเทศกว่า 5 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
ป่อเต็กตึ๊งแจกของขวัญวันเด็กประจำปี 2563
ภาพจากอีจัน

วันที่ (7 ม.ค. 63 ) นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิฯ ได้ทำการแจกของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 294 โรงเรียน ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย และมีการจัดชุดของขวัญวันเด็กของมูลนิธิ เพื่อมอบให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิ หน่วยงาน และองค์กรท้องถิ่นต่างๆ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โดยวันที่ 6 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ทำการมอบชุดของขวัญวันเด็ก ที่ประกอบด้วย สมุด ดินสอ และไม้บรรทัด จำนวน 180,000 ชิ้น ให้กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปแจกให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ส่วนทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด ที่จะมอบให้กับเด็กนักเรียน และหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศไทย ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 5,100,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 30,600,000 บาท

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

และมีการจัดเตรียมชุดเครื่องเขียน เพื่อมอบให้กับเยาวชน ในวันเด็กแห่งชาติ เป็นโครงการของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่จัดมากว่า 60 ปี ตั้งแต่มีวันเด็กแห่งชาติมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502 เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชนที่จะเติบโตเป็น “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ” และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co