กปน. เปิด 18 จุดจ่ายน้ำประปาดื่มได้ ให้บริการประชาชนฟรีทุกสาขาใกล้บ้าน

กปน. ให้บริการน้ำประปาฟรี 18 จุด กรุงทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ
กปน. เปิด 18 จุดจ่ายน้ำประปาดื่มได้ ให้บริการประชาชนฟรีทุกสาขาใกล้บ้าน

จากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงในปี 2563 นี้ ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีรสกร่อยในบางช่วงเวลา ซึ่งหลายหน่วยงานได้ออกมาแจ้งแล้วว่า ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่หลายคนยังมีความกังวลอยู่

อ่านข่าว

ทาง การประปานครหลวง จึงเปิดจุดจ่ายน้ำประปาดื่มได้ฟรี 18 แห่งทั่วกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาได้ฟรี โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ภาพจากอีจัน
ซึ่งน้ำประปาที่นำมาให้บริการเป็นน้ำประปาที่ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง และมีคุณภาพตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก
ภาพจากอีจัน
การประปานครหลวง เปิดเผยอีกว่า ภาวะน้ำทะเลหนุนสูงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาทุกวัน หากวันใดที่ไม่มีน้ำทะเลหนุนสูง ก็สามารถอุปโภค-บริโภคน้ำประปาได้ตามปกติ และควรสำรองไว้บริโภคสำหรับวันต่อ ๆ ไป โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำประปาประจำวันผ่านช่องทางจาก กปน. หรือคลิก bit.ly/twqonline
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co