ตำรวจ ตม. ตรวจเข้ม! เฝ้าระวังโคโรนา

ตำรวจ ตม. ทุกด่านอนุญาต ตรวจเข้ม! เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา
ตำรวจ ตม. ตรวจเข้ม!  เฝ้าระวังโคโรนา

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณะรัฐประชาชนจีนนั้น

ในห้วงตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ผ่านมานั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตามท่าอากาศยานต่างๆ ทั้งจุดตรวจคนคนเข้าเมือง ด่านบก ด่านน้ำ รวมถึงสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง เข้ามาในประเทศไทย ณ ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี โดย ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เข้าดูแลจัดการปัญหาดังกล่าว กำชับ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้บูรณาการกับทุกภาคส่วน อาทิ รพ.ตร. สนับสนุนแพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วย กองบินตำรวจ รับ-ส่งเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อมีการร้องขอ และให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบุคคลที่เดินทางมาจาก เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณะรัฐประชาชนจีน หรือบุคคลอื่นที่เดินทางมาจากประเทศต้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อโรคระบาดอื่นๆ ซึ่งหากตรวจพบให้ประสานกับแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองและส่งตัวผู้โดยสานที่พบสิ่งผิดปกติหรือมีอาการบ่งชี้ ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขต่อไป โดยไม่ให้กระทบต่อการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารอื่นด้วย

อีกทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายให้สวมใส่ถุงมือยาง และหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติหน้าที่ และได้ประสานไปยังโรงพยาบาลตำรวจ ให้เตรียมพร้อมในการสนับสนุนด้านการรักษาตัว หากพบผู้ที่มีไข้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยหากพบว่ามีกรณีฉุกเฉิน ก็ให้กองบินตำรวจคอยสนับสนุนภารกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย สตม. ได้มีมาตรการและข้อสั่งการออกมาให้เจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดและปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุก บก.ตม. และทุก ตม.จังหวัด ติดตามสถานการณ์ข่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชั้นในมากขึ้น โดยหากมีข้อมูลข่าวสารว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ให้ หน.ตม.จังหวัดนั้นๆ รีบประสานหัวหน้าสาธารณสุขเพื่อขอข้อมูลเบื้องต้น ว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่ พักรักษาอยู่ที่ใด

2. ให้มีมาตรการป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เช่น มีเจลล้างมือ ณ ช่องตรวจ สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยาง ทำความสะอาดเคาท์เตอร์ ช่องตรวจ และหมั่นล้างมือบ่อยๆ

3. ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย ซึ่งบ่งชี้ได้ว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง และมีการติดเชื้อไวรัสจากคนสู่คนเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นรายแรกแล้ว (คนขับแท๊กซี่) ให้ทุกหน่วยติดตาม และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และดำเนินตามมาตรการทุกข้อสั่งการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ สตม. รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประจำช่องตรวจอนุญาต สังเกตพฤติกรรมของผู้ที่มารอรับการตรวจอนุญาต หากพบอาการต้องสงสัยที่เข้าข่าย เช่น มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ไอแห้ง วิงเวียนศีรษะ หรือหายใจลำบากเป็นต้น ต้องรีบนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองทันที และเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจรายละเอียดข้อมูลบัตร ตม.6 ของผู้โดยสารขาเข้า โดยเฉพาะข้อมูลที่พักอาศัยเพื่อประโยชน์ในการติดตามภายหลัง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co