ประธานสวนนงนุช รับเครื่องราชฯ ผู้ทำประโยชน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

“คุณโต้ง - กัมพล ตันสัจจา” ประธานสวนนงนุช รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประธานสวนนงนุช รับเครื่องราชฯ ผู้ทำประโยชน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณโต้ง กัมพล ตันสัจจา” ประธานบริษัทนงนุช วิลเลจ จำกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ฐานะผู้ทำคุณประโยชน์  ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ ห้องประชุมจรุวัสตร์ ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนายกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัทนงนุช วิลเลจ จำกัด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 2 ข  เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ให้แก่บุคคลภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับ คุณโต้ง กัมพล ตันสัจจา ชายวัย 76 ปี เคยบอกเล่าถึงปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมอบมรดกทางธรรมชาติผ่านพันธุ์ไม้นานาพรรณ ณ สวนนงนุช ให้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้และพัฒนาสืบต่อไป เป็นเรื่องราวที่ได้อ่านแล้วประทับใจอย่างมาก และทำให้เห็นว่าเมืองไทยโชคดีที่มีคนอย่างคุณโต้ง - คุณกัมพล ตันสัจจา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มรดกของโลกมรดกของคนไทย ปณิธานคุณโต้ง : เรื่องเล่าจากสวนนงนุช
ประธานสวนนงนุช รับเครื่องราชฯ ผู้ทำประโยชน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คลิปอีจันแนะนำ
ออม สุภัค ยิ้มสู้คำบูลลี่ ส่งต่อรอยยิ้มผ่านเสียง ชูก้า ชูก้า รูน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co