17 ปี ทนายสมชาย แอมเนสตี้ ทวงถามความคืบหน้าคดี – จัดกิจกรรมรำลึก

แอมเนสตี้ รำลึก 17 ปี ทนายสมชาย นีละไพจิตร – จัดกิจกรรมรำลึก #ทนายสมชายอยู่ไหน?
17 ปี ทนายสมชาย แอมเนสตี้ ทวงถามความคืบหน้าคดี – จัดกิจกรรมรำลึก

12 มีนาคม 2564 ครบรอบ 17 ปี ของการหายตัวไปของ ทนายสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งในวันนี้ นางอังคณา นีละไพจิตร และครอบครัวของ ทนายสมชาย นีละไพจิตร รวมถึงนักกิจกรรม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยแอมเนสตี้ ได้ร่วมรำลึกการหายตัวไปของ ทนายสมชาย ด้วย

ภาพจาก แอมเนสตี้

นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเวลา 17 ปีแล้วที่ครอบครัว ทนายสมชาย ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่ทราบชะตากรรม ไม่มีแม้กระทั่งหลุมศพให้รำลึกถึง ซึ่งแอมเนสตี้ยังคงเน้นย้ำว่าการค้นหาความจริงและความยุติธรรม กรณีการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย ถือเป็นบททดสอบสำคัญ ในแง่ของการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งการให้การเยียวยาและการชดเชยเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น

อีกทั้งยังทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความจริงใจหรือความสามารถของทางการไทยในการแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิดของผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

ภาพจาก แอมเนสตี้

อย่างไรก็ตาม แอมเนสตี้ ยังคงเรียกร้องทางการไทยให้สืบสวนสอบสวนกรณีการหายตัวไปของ ทนายสมชาย อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลาง และเป็นอิสระ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมายผ่านการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการบังคับสูญหายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียกร้องทางการไทยให้ผ่านร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ... ที่มีเนื้อหารัดกุมและสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้วย

ภาพจาก แอมเนสตี้
ภาพจาก แอมเนสตี้

นอกจากนี้ยังเรียกร้องทางการไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีเพื่อป้องกันการอุ้มหายอย่างมีมาตรฐานในอนาคต

ภาพจาก แอมเนสตี้
ภาพจาก แอมเนสตี้

ทั้งนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดทำแคมเปญตามหา ทนายสมชาย เพื่อเน้นย้ำให้สังคมไม่ลืมการอุ้มหายที่เกิดขึ้นและกระตุ้นทางการไทยตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ โดยได้ปล่อยรถตุ๊กตุ๊กที่ติดป้ายรณรงค์ “ทนายสมชายอยู่ไหน?” จำนวน 17 คัน และเชิญชวนประชาชนถ่ายรูปรถตุ๊กตุ๊กพร้อมป้ายดังกล่าวและโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ติด #ทนายสมชายอยู่ไหน? #17ปีไร้ความยุติธรรม #17ปีทนายสมชาย โดยการรณรงค์จะมีไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co