23 กันยายน 2564 "วันศารทวิษุวัต" กลางวัน – กลางคืน ยาวเท่ากัน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผย 23 กันยายน 2564 กลางวันยาวเท่ากลางคืน วันศารทวิษุวัต
23 กันยายน 2564 "วันศารทวิษุวัต" กลางวัน – กลางคืน ยาวเท่ากัน

ฤดูกาลเปลี่ยนผัน! วันศารทวิษุวัต เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล

วันนี้ (23กันยายน2564) เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ว่า วันนี้เป็น “วันศารทวิษุวัต” อ่านว่า (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) คือวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเปลี่ยนสู่ฤดูใบไม้ผลิของประเทศในซีกโลกใต้

“วันศารทวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากลางคืน
“วันศารทวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากลางคืนภาพจาก : เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. ให้ข้อมูลว่า วันที่ 23 กันยายนนี้ เป็นวัน ศารทวิษุวัต หมายถึงวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ซึ่งตรงกับคำว่า “วิษุวัต” แปลว่า "จุดราตรีเสมอภาค"

“วันศารทวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากลางคืน
“วันศารทวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากลางคืนภาพจาก : เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
“วันศารทวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากลางคืน
“วันศารทวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากลางคืนภาพจาก : เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่ตำแหน่งที่ต่างกัน เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 1 องศา ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ดวงอาทิตย์ค่อย ๆ เคลื่อนที่จากจุดเหนือสุดลงมาทางใต้ เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมา ณ ตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลก จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดี สำหรับประเทศไทย วันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 6:07 น. และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18:13 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) นับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของประเทศในซีกโลกใต้

นายศุภฤกษ์ ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า เนื่องจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีอุณภูมิต่างกัน รวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด้วย เหตุนี้ทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกนั่นเอง จะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้า เวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน แตกต่างกับฤดูหนาวที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็ว เวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวัน

ปรากฏการณ์ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น-ของดวงอาทิตย์ คือ “วันเหมายัน” (Winter Solstice) ซึ่งจะตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวที่สุดในรอบปี หรือที่คนไทยเรียกว่า “ตะวันอ้อมข้าว” สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ ช่วงกลางวันจะยาวที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนนั่นเองค่ะ

“วันศารทวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากลางคืน
“วันศารทวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากลางคืนภาพจาก : เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
คลิปอีจัน แนะนำ
ถนนพังเป็นหลุมเป็นเหตุ!

Related Stories

No stories found.