คอนโดแจ้งลูกบ้าน คดีฟ้องร้องแอบเลี้ยงสัตว์ในคอนโด ศาลสั่งปรับหลักแสน!

โซเชียลยกให้เป็นกรณีศึกษา คอนโดฟ้องลูกบ้าน ฝ่าฝืนกฎแอบเลี้ยงสัตว์ ศาลสั่งปรับ 141,500 บาท
คอนโดแจ้งลูกบ้าน คดีฟ้องร้องแอบเลี้ยงสัตว์ในคอนโด ศาลสั่งปรับหลักแสน!

กลายเป็นกรณีศึกษาที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อคอนโดแห่งหนึ่งประกาศแจ้งถึงลูกบ้าน เรื่องคำพิพากษาการเลี้ยงสัตว์ในคอนโด ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้าม และมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย ระหว่างนิติคอนโดและลูกบ้านที่ฝ่าฝืนกฎด้วย

โดยเนื้อหาของประกาศ ระบุว่า...

เรียน ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย เรื่อง คำพิพากษาการเลี้ยงสัตว์ภายในอาคารชุด

พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 141,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 140,500 บาท นับจากวันที่ได้มีการฟ้องร้อง (วันที่ 8 ธันวาคม 2564) จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

ให้จำเลยชำระค่าบำรุงพื้นที่ส่วนกลางอัตราวันละ 500 บาท นับถัดจากวันฟ้องร้องเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 กับในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

ห้ามไม่ให้จำเลยเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในห้องชุดหรือภายในบริเวณอาคารชุดและห้ามจำเลยนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารชุดโจทก์

ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดเป็นค่าทนายความ จำนวน 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้เป็นพับ คำขออื่นให้ยก

หมายเหตุ

1. เนื่องจากเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ดังนั้นคดีจึงยังไม่ถึงที่สุด

2. หลังจากที่จำเลยยื่นแถลงศาลว่า จะไม่นำสุนัขเข้ามาในอาคารชุดแต่ยังมีการนำเข้ามาอีก ศาลจึงสั่งให้จำเลยจ่าย ค่าบำรุงพื้นที่ฯ 1,000 บาท ยอดที่ฟ้องไป 140,500 บาท เป็น 141,500 บาท ส่วนดอกเบี้ย 5% ต่อปี ให้คำนวณจากต้นเงินที่ฟ้อง 140,500 บาท

ภาพจาก FB : PropCons

แน่นอนว่าเรื่องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในคอนโด หรือสถานที่ที่มีกฎห้ามเลี้ยงสัตว์ ผู้อยู่อาศัยก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นพื้นที่อาศัยร่วมกันกับคนอื่นจำนวนมาก ดังนั้นทางออกที่ดีของคนรักสัตว์หรือคนที่มีสัตว์เลี้ยง ก็อาจจะต้องหาที่พักที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้น่าจะดีที่สุด จะได้ไม่มีปัญหาจนถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีกันแบบนี้

แต่สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นว่าหากนิติคอนโดหลายๆที่ให้ความสำคัญและจริงจังกับผู้ฝ่าฝืนกฎ ก็เป็นสิ่งที่ผู้ฝ่าฝืนต้องยอมรับผลที่ตามมานั่นเอง

คลิปอีจันแนะนำ
แม่สายน้ำไหลเชี่ยวมาก #น้ำท่วมเชียงราย2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co