นศ. และชาวบ้าน กว่า 100 คน ร่วม ขบวนแห่พระธาตุจอมทอง สุดอลังการ

ขบวนแห่พระธาตุจอมทอง ประเพณีหกเป็ง สุดอลังการ นศ.และชาวบ้านกว่า 100 คน ร่วมขบวน ฟ้อนแบบล้านนา แน่นขนัด อ่อนช้อยสวยงาม
นศ. และชาวบ้าน กว่า 100 คน ร่วม ขบวนแห่พระธาตุจอมทอง สุดอลังการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ในโอกาสวันมาฆบูชา หรือเรียกว่า ประเพณีหกเป็ง โดยมีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ที่มีนิสิตนักศึกษา จาก คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แต่งกายด้วยชุดเวียง และขบวนฟ้อนแบบชาวล้านนา อย่างอ่อนช้อยสวยงาม จากนักศึกษาจำนวนร่วม 100 คนเข้าร่วมฟ้อนอย่างสวยงาม

ขบวนแห่ที่ประกอบด้วยขบวนผ้าสำหรับห่มพระธาตุจอมทอง ขบวนฟ้อนรำแบบล้านนาที่อ่อนซ้อยสวยงาม พร้อมเพรียง ที่มีนักศึกษาจำนวนมากกว่า 100 คน ร่วมขบวน ถูกเคลื่อนไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อขึ้นสู่บันไดพญานาค เข้าสู่วัดพระธาตุจอมทอง เป็นประเพณีแห่ห่มผ้าพระธาตุจอมทอง เพื่อเป็นการถวายผ้าห่มพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งหลังจากขบวนถึงวัดพระธาตุจอมทอง ได้จัดให้มีการสมโภชห่มผ้าพระธาตุจอมทอง วันมาฆบูชา หรือประเพณีหกเป็ง ซึ่งมีอธิการบดี คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนนิสิต นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพะเยา ชาวบ้านชุมชนเมือง 14 ชุมชน ชุมชนรอบวัดพระธาตุจอมทอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน

สำหรับประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยความร่วมมือของนักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกัน ซึ่งภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้นำชุมชน ร่วมถึงคณบดีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากความพิเศษของงาน จะอยู่ที่การแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงฟ้อนแบบชาวล้านนาที่มีชื่อว่า “ฟ้อนเพลงปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ที่เป็นอีกหนึ่งจุดสนใจของงานแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นการทํานุบํารุง รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ในช่วงเทศกาลวันมาฆะบูชา หรือประเพณีหกเป็ง ที่ชาวล้านนาได้มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

คลิปอีจันแนะนำ
รับปริญญา มิติใหม่ อาจารย์เปิด นศ.ไม่ขัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co