รัฐบาล มุ่งให้ประชาชน มีส่วนร่วมทางกฎหมาย - เข้าถึงข้อมูล เสนอความเห็น

โฆษกรัฐบาล ยืนยัน รัฐบาล มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล เสนอความเห็น มีส่วนร่วมทางกฎหมาย เสนอนโยบาย รัฐบาลเปิด และ รัฐบาลดิจิทัล ในการประชุม GRP15
รัฐบาล มุ่งให้ประชาชน มีส่วนร่วมทางกฎหมาย - เข้าถึงข้อมูล เสนอความเห็น

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ ครั้งที่ 15 (15th APEC Conference on Good Regulatory Practice : GRP15) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2565 ของไทย ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและผลักดันนโยบาย GRP ของแต่ละเขตเศรษฐกิจ และเป็นโอกาสให้ไทยนำเสนอบทบาท และแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลเปิดและรัฐบาลดิจิทัล (Open and Digital Government) ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางกฎหมาย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม 15th APEC Conference on Good Regulatory Practice ภายใต้หัวข้อหลัก “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการกฎหมายในช่วงวิกฤติและเตรียมความพร้อมสังคมและเศรษฐกิจในโลกยุคหลังวิกฤติโควิด 19” โดยสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำเครื่องมือด้านกฎหมายที่ดีหรือ Good Regulatory Practices หรือ GRP ทบทวนกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อลดกำแพงทางการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า ซึ่งหลายเขตเศรษฐกิจได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการมีกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นสากลมากขึ้น

นายอนุชาฯ กล่าวว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายได้ง่าย โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำระบบในรูปแบบ One-stop Shop เพื่อการเข้าถึงกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ law.go.th รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายรัฐบาลเปิดและรัฐบาลดิจิทัล (Open and Digital Government) ทั้งนี้ รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ

คลิปอีจันแนะนำ
ขุด พิสูจน์ ตาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co