อาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทย ที่แรงงานต่างด้าว ห้ามทำงาน

อาชีพต้องห้าม "แรงงานต่างด้าว" ห้ามทำงาน สงวนไว้สำหรับคนไทย ถ้าฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมาย นายจ้างควรรู้ !
อาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทย ที่แรงงานต่างด้าว ห้ามทำงาน

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการแรงงานในปริมาณที่สูง เริ่มมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงนักธุกิจที่เข้ามาเปิดห้างร้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเปิดรับอาชีพให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย  นับเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เช่นการให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำอาชีพที่คนไทยไม่นิยมทำ แรงงานจากประเทศก็จะถือโอกาสได้เข้ามาทำงานแทนคนไทย และได้เก็บภาษีเข้าระบบ แต่ทุกวันนี้เริ่มมีกลุ่มนายทุนที่เข้ามาเปิดธุรกิจในไทยมากขึ้นแล้วลักลอบประกอบอาชีพสงวนของคนไทย ทำให้เกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจสอบจับกุม  เหตุที่คนต่างชาติหลาย ๆ คนเข้ามาทำงานอาชีพสงวนคนไทย ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพต้องห้ามผิดกฎหมายในไทย แล้วเชื่อว่ายังมีชาวไทยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ มาดูกันค่ะ ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง? เพื่อจะได้ไม่พลาดรับต่างด้าวมาทำงานในตำแหน่งที่คนต่างด้าวห้ามทำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจจับชาวจีน เปิดร้านเสริมสวย เเย่งอาชีพคนไทย
อาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทย ที่แรงงานต่างด้าว ห้ามทำงาน

โดยกฎหมาย  เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ นั้นคำนึงถึงงานที่ไม่กระทบกับงานศิลปะ วัฒนธรรมของคนไทย ความมั่นคงของชาติ และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 40 อาชีพด้วยกัน แบ่งเป็นอาชีพที่คนต่างด้าวห้ามทำเด็ดขาด เป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น 27 งาน และอีก 13 งานที่เหลือ เป็นงานที่คนต่างด้าวทำได้ แต่มีเงื่อนไขในการจ้างงาน เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็น โดยมติดังกล่าวได้แบ่งงานออกเป็น 4 บัญชี ดังนี้

บัญชีที่ 1 งานห้ามทำโดยเด็ดขาด

1. งานแกะสลักไม้

2. งานขับขี่ยานยนต์

3. งานขายทอดตลาด

4. งานเจียระไนเพชร/พลอย

5. งานเสริมสวย

6. งานทอผ้าด้วยมือ

7. งานทอเสื่อ

8. ทำกระดาษสาด้วยมือ

9. ทำเครื่องเขิน

10. ทำเครื่องดนตรีไทย

ขอบคุณภาพ Sarakadee Magazine

11. ทำเครื่องถม

12. ทำเครื่องเงิน/ทอง/นาก

13. ทำเครื่องลงหิน

14. ทำตุ๊กตาไทย

15. ทำบาตร

16. ทำผ้าไหมด้วยมือ

17. ทำพระพุทธรูป

18. ทำร่ม

19. งานนายหน้า/ตัวแทน

ขอบคุณภาพ TianShunClinic

20. งานนวดไทย

21. งานมวนบุหรี่

22. งานมัคคุเทศน์

23. งานเร่ขายสินค้า

24. งานเรียงอักษร

25. งานสาวบิดเกลียวไหม

26. งานเลขานุการ

27. บริการทางกฎหมาย

บัญชีที่ 2 งานห้ามโดยมีเงื่อนไขตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

1. วิชาชีพบัญชี งานควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบัติงาน ยกเว้นงานดังต่อไปนี้ 

  • งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว 

  • งานตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพัน โดยที่ สภาวิชาชีพเป็นผู้ให้การรับรองคุณสมบัต

2. วิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา งานวางโครงการ งานออกแบบและค านวณ งานควบคุมการก่อสร้าง หรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอำนวยการใช้ จัดระบบ วิจัย ทดสอบ ยกเว้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลง ยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRA) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการ ให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

3. วิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหาร และอำนวยการก่อสร้าง งานตรวจสอบ หรืองานให้คำปรึกษา ยกเว้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม (MRA) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการสถาปนิกข้ามแดนจากสภาสถาปนิก หรือผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

บัญชีที่ 3 งานห้ามทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือ หรือกึ่งฝีมือได้เฉพาะงานที่มีนายจ้าง

1. งานกสิกรรม

2. งานทำที่นอน

3. งานทำรองเท้า

4. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

5. งานก่อสร้างอื่นๆ

6. งานทำมีด

7. งานทำหมวก

8. งานปั้นดินเผา

บัญชีที่ 4 งานที่ห้ามทำโดยมีเงื่อนไข

ให้คนต่างด้าวทำได้เฉพาะที่มีนายจ้าง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรต่างกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้ MOU ได้แก่

1. งานกรรมกร

2. งานขายของหน้าร้าน

หากตรวจพบการฝ่าฝืกฎหมาย

คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ และในส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

คลิปอีจันแนะนำ
เตรียมบูรณะ ที่พักสงฆ์…ไร้ชื่อ ในทะเบียนวัด-วัดร้างเมืองชุมพร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co