เตือน !!! โฉนดที่ดินเคลือบพลาสติก เท่ากับชำรุด

กรมที่ดินเตือน ! โฉนดที่ดินเคลือบพลาสติก เท่ากับชำรุด ต้องออกใบแทนโฉนดที่ดิน
เตือน !!! โฉนดที่ดินเคลือบพลาสติก เท่ากับชำรุด

ล่าสุดเพจเฟสบุ๊คกรมที่ดินสะกิดเตือน!!! ผู้ถือครองโฉนดที่ดินควรรู้ การเคลือบพลาสติกโฉนดที่ดิน เท่ากับชำรุด เพราะจะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุด จะต้องมีการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุด

ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้ โดยไม่ต้องมีการประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่าใบแทนกำกับไว้ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกประกา

ขอบคุณภาพสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง

การเก็บรักษาโฉนดที่ดินที่ถูกต้อง

 1. ห้ามนำไปเคลือบพลาสติก เพราะโฉนดนั้นจะกลายเป็นโฉนดชำรุดทันที เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ ในรายการจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินให้ท่านได้

 2. ไม่ควรพับ เพราะรอยพับอาจทำให้เกิดการฉีกขาดในภายหลังได้

 3. ควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุด

 4. เก็บไว้ในที่แห้ง หากมีความเปียกชื้นอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกระดาษเปื่อยยุ่ยหรือข้อความเลอะเลือน

 5. ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ไม่สูญหายหรือถูกทำลายได้โดยง่าย พ้นจากมอด/ปลวก/หนูหรือสัตว์กัดแทะ รวมถึงเด็กเล็กๆ ด้วย

โฉนดที่ดินชำรุดทำยังไง ? 

 1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์

 2. เจ้าหน้าที่รับคำขอและสอบสวนผู้ขอใบแทนใหม่

 3. ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือมอบอำนาจ และพิจารณาสั่งการ

 4. ลงบัญชีรับทำการ

 5. ตรวจอายัดโฉนดที่ดินที่สูญหายหรือชำรุด

 6. เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

พิมพ์ประกาศ กรณีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายหรือสูญหาย

ทั้งนี้ โฉนดที่ดินใหม่ หรือใบแทนที่ได้มาจะไม่เหมือนกับโฉนดที่ดินเก่า โดยโฉนดที่ดินใหม่จะมีอักษรแดงประทับบนเอกสารด้วยคำว่า “ใบแทน” เพื่อบอกให้รู้ว่าเอกสารฉบับนี้สามารถสามารถใช้แทนโฉนดที่ดินฉบับจริงได้ 100% เมื่อเกิดการทำนิติกรรมหรือมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ดินก็สามารถใช้ใบแทนโฉนดที่ดินนี้ได้เลย

กรณีมีข้อสงสัยท่าน สามารถสอบถามไปยังกรมที่ดินกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำงานที่ดินจังหวัด/สาขาที่รับผิดชอบทั่วโลก เพื่อออกใบแทนโฉนดที่ดินได้ 

ข้อมูล : กรมที่ดิน/สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง

คลิปอีจันแนะนำ
ตะลึง!!! วัตถุประหลาด บนน่านฟ้าขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co