ก.คมนาคม ยังไม่เคาะขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ นัดเคลียร์ 9 พ.ย.นี้

ก.คมนาคม ยังไม่เคาะขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ พร้อมเสนอแผนปรับอัตราใหม่อีกครั้ง รถเล็กเริ่มต้น 40 บาท รถใหญ่ 45 บาท นัดเคลียร์ 9 พ.ย.นี้
ก.คมนาคม ยังไม่เคาะขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ นัดเคลียร์ 9 พ.ย.นี้

วันนี้ (20 ต.ค.65) นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้คณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เข้าพบ เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร โดยบอกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใย และมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการช่วยเหลือรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในเรื่องนี้โดยด่วน

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่สมาคมแท็กซี่ได้ขอปรับอัตราค่าโดยสาร ซึ่ง ขบ.ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สำนักสภาองค์กร ของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้แทนภาคประชาชน และคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ที่ประชุมเห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค (Core CPI) และคำนึงถึงความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ

โดย TDRI ร่วมกับ ขบ. ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารที่สอดคล้องกับข้อสรุปของการประชุม และนำเสนออัตราค่าโดยสารดังกล่าวในการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาคมแท็กซี่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ยังไม่เห็นด้วยกับอัตราโดยสารที่เสนอ และคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ได้นำเสนออัตราค่าโดยสารใหม่ในที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระจนเกินไป และไม่เกินกรอบที่กระทรวงฯ กำหนด ปี 2560 ดังนี้

1.กิโลเมตรที่ 0 - 2 รถเล็ก 40 บาท รถใหญ่ 45 บาท

2.กิโลเมตรที่ 3 - 10 รถเล็ก 8 บาท รถใหญ่ 8.50 บาท

3.กิโลเมตรที่ 11 - 20 รถเล็ก 9 บาท รถใหญ่ 9.50 บาท

4.กิโลเมตรที่ 21 - 40 รถเล็ก 10 บาท รถใหญ่ 10.50 บาท

5.กิโลเมตรที่ 41 - 60 รถเล็ก 11 บาท รถใหญ่ 11.50 บาท

6.กิโลเมตรที่ 61 ขึ้นไป รถเล็ก 12 บาท รถใหญ่ 12 บาท

7.การเคลื่อนตัวผิดปกติวิสัย 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปรับเป็น 3 บาท/นาที

8.การจ้างผ่านท่าอากาศยานให้เรียกเก็บเพิ่ม รถเล็ก 75 บาท รถใหญ่ 95 บาท

9.การจ้างผ่านศูนย์การสื่อสารหรือระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่ม 35 บาท

ทั้งนี้ ขบ. จะนำอัตราค่าโดยสารที่คณะกรรมการ 4 สมาคมเสนอในที่ประชุม ไปนำเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และจะมีการติดตามความคืบหน้าร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

คลิปแนะนำอีจัน
คนเป็นทำเพื่อคนตายครั้งสุดท้ายรับส่งให้ถึงบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co