ปีใหม่ 2565 “เชียงใหม่” คนอยากไปเที่ยวมากสุด

ดุสิตโพล เผย ปีใหม่ 2565 คนอยากไปเที่ยวเชียงใหม่มากสุด แถมวางแผนเที่ยวไว้แล้วด้วย
ปีใหม่ 2565 “เชียงใหม่” คนอยากไปเที่ยวมากสุด

ดุสิตโพล เปิดผลสำรวจ “เชียงใหม่” เป็นจังหวัดที่คนไทยอยากเดินทางไปเที่ยวช่วงปีใหม่มากที่สุด

วันนี้ (30 ต.ค.65) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2565 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 79.88% คิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในช่วงสิ้นปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ส่วนจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงสิ้นปี-ปีใหม่นี้ ส่วนใหญ่ 38.85% บอก เชียงใหม่ รองลงมา 19.30% คือ เชียงราย และน่าน 15.79%

ขณะที่ส่วนใหญ่ 55.62% สนใจการท่องเที่ยวแบบเน้นการพักผ่อน พักโรงแรมที่สวยงาม สะดวกสบาย รองลงมาสนใจไปเที่ยวทะเล และชายหาด 51.41%

สำหรับปัจจัยที่จะทำให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายเหมาะสม คุ้มค่า คิดเป็น 71.65% รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็น 68.50%

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 60.16% มองว่า รัฐบาลควรเร่งดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ส่วน 57.34% มองว่าควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง

เมื่อถามว่ามีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้หรือไม่ พบว่า 54.01% ตอบว่ามีแผนเดินทางท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นการเที่ยวในประเทศ 87.58% (คาดการณ์ ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 11,977 บาท) เที่ยวต่างประเทศ 12.42% (คาดการณ์ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 75,900 บาท)

ขอบคุณภาพจาก สวนดุสิตโพล

อย่างไรก็ตาม การฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว เริ่มเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจากสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยที่เริ่มกลับมาครึกครื้น จะเห็นได้จากผลสำรวจที่ประชาชนมองว่าการท่องเที่ยวไทยในสิ้นปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งได้มีแผนเดินทางท่องเที่ยวไว้แล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่องคำตอบท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 พบว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก โดยในไตรมาส 4 นี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ โดยทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเห็นว่าคำตอบของท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 ควรมาจากการออกแบบการท่องเที่ยวใหม่ หรือ Tourism Redesign โดยนำเสนอยุทธศาสตร์สมดุล 4 ประการเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนคือ 1.สมดุลเมืองหลักและเมืองรอง 2.สมดุลผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ 3.สมดุลด้านการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น และ 4.สมดุลของแผนด้านการท่องเที่ยวระยะสั้นและระยะยาว

ว่าแต่ปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา บอกว่า ฤดูหนาวปีนี้ ภาคเหนือได้สัมผัสอากาศหนาวแบบ 7-8 องศา ใครไปเที่ยวพกเสื้อกันหนาวหนา ๆ ไปด้วยนะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co