กรมอนามัย แนะ เช็กก่อนใช้ น้ำบาดาลโซดา หลังชาวบ้านขุดบ่อเจอ

กรมอนามัย แนะนำประชาชน! ตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลโซดาก่อนใช้ อาจปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรค พร้อมเผยข้อกำหนดการขุดเจาะน้ำบาดาลในราชอาณาจักรไทยป้องกันไว้ไม่ผิดกฎหมาย
กรมอนามัย แนะ เช็กก่อนใช้ น้ำบาดาลโซดา หลังชาวบ้านขุดบ่อเจอ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญ รีบออกเตือน หลังชาว สุโขทัย ขุดบ่อ เจอน้ำรสซ่า
กรมอนามัย แนะ เช็กก่อนใช้ น้ำบาดาลโซดา หลังชาวบ้านขุดบ่อเจอ

วันนี้ (11 เม.ย. 66) ทางด้านนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เผยถึงกรณีข่าวดังกล่าวว่า น้ำบาดาลดังกล่าวยังเป็นน้ำดิบที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภคและเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวังกรมอนามัย พ.ศ. 2563 ซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

ทั้งนี้กรมอนามัยก็ได้มีการจัดทำเกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสำหรับการบริโภคในครัวเรือน ทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพรวมกว่า 21 รายการ เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการควบคุมดูแล และรักษาคุณภาพของน้ำมาโดยตลอด ดังนั้นจึงควรนำมาใช้ประกอบในการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือนทุกครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดี และความปลอดภัยของทุกคน

นอกจากนี้รองอธิบดีกรมอนามัย เผยอีกว่า การขุดบ่อบาดาลจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด เขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 โดยระบุให้น้ำบาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล ส่วนขนาดบ่อหรือการใช้น้ำบาดาล หากมีความลึกเกินกว่า 15 เมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม สำหรับบ่อบาดาลที่ชาวบ้านขุดมีความลึกถึง 70 เมตร และอยู่ห่างจากระบบประปาของหมู่บ้านเพียง 200 เมตร อาจทำให้เข้าข่ายความผิดเจาะบ่อบาดาลโดยไม่ได้ขออนุญาตได้ จึงควรมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
โบ๊ท วิบูลนันท์ วอนแก้ปัญหา 2 กู้ภัยเปิดศึกเดือด!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co