สภา กทม. ร่วมหารือ สวีเดน ต้องการ นร.ไทย ทำงานดูแลผู้สูงอายุ

โอกาสดี! สภา กทม. ร่วมหารือ สวีเดน ต้องการ นร.ไทย ทำงานดูแลผู้สูงอายุ เงินเดือนเกือบ 8 หมื่น
สภา กทม. ร่วมหารือ สวีเดน ต้องการ นร.ไทย ทำงานดูแลผู้สูงอายุ

โอกาสดีมาถึงแล้ว สวีเดน ต้องการ นร.ไทย ทำงานดูแลผู้สูงอายุ เงินเดือนเกือบ 8 หมื่น

วันนี้ 19 ก.ค. 66 ที่ประเทศสวีเดน นางชญาดา วิภัตภูมิประเทศ รองประธานสภา กม. ในฐานะผู้แทนสภา กทม. นำคณะสมาชิกสภา กทม. เข้าเยี่ยมคาราวะ นายเล็นนัท รอสวิล นายกเทศมนตรีเมืองรากุนด้า ราชอาณาจักรสวีเดน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ความเป็นไปได้ในการจัดส่งนักเรียนไทย ไปดูทำงานดูแลผู้สูงอายุในสวีเดน หลังพบว่าตลาดแรงงานไทย เป็นที่ต้องการอย่างมาก

เนื่องจากเมืองรากุนด้า กำลังประสบปัญหาสังคมผู้สูงอายุ โดยมีจำนวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี มากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ ประกอบกับพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ ที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ที่ผ่านมารัฐบาลของสวีเดน ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

ทาง คณะสมาชิกสภา กทม. จึงได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสวัสดิการ ของผู้ที่ทำงานในสวีเดน

โดยผู้บริหารเมืองรากุนด้า เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผู้ที่ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล จะได้รับเงินเดือนประมาณ 23,000 โครนา หรือประมาณ 76,058 บาท แต่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ 33-35 % ขึ้นกับเมืองที่ตั้ง

ซึ่งผู้ที่ทำงานจะได้รับสวัสดิการเบื้องต้น เช่น การศึกษาและการสาธารณสุข โดยได้รับรักษาพยาบาลฟรีทั้งครอบครัว ผู้ที่ทำงานต้องได้รับวีซ่าถูกต้อง ซึ่งแรงงานชาวไทย เป็นที่ต้องการของเมืองเป็นอย่างมาก

ด้าน นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภา กทม. ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ ของนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรจากประเทศไทย และสนใจจะมาทำงานที่สวีเดน เนื่องจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของกรุงเทพมหานคร มีหลักสูตรสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องนี้ ทางคณะเมืองรากุนด้า เปิดเผยว่า ผู้ที่จบการอบรมหลักสูตรจากประเทศไทย จำเป็นต้องผ่านมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขของสวีเดนกำหนดด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญคือเรื่องภาษา เนื่องจากผู้สูงอายุชาวสวีเดนส่วนใหญ่ ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

สำหรับ คณะ ส.ก. ที่ร่วมการหารือในครั้งนี้ แผนการทำงานร่วมกันในอนาคต

เนื่องจาก เมื่อ 13 ปีที่แล้ว 19 ก.ค. 2553 กทม. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุไปทำงาน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการนำร่องจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุไปทำงาน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงาน

1. กทม. ประสานงานกับนายจ้างที่ สวีเดน เพื่อให้นายจ้าง แจ้งความประสงค์การจ้างงาน และมอบอำนาจให้กระทรวงแรงงาน จัดหาลูกจ้างให้ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย

2. กทม. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา หรือทักษะอืานที่จำเป็นในการทำงาน แก่ผู้ประสงค์จะไปทำงานดูแลผู้สูงอายุ

3. กระทรวงแรงงาน อำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพ จัดทำหนังสือเดินทาง รวมถึงเอกสารการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานในราชอาณาจักรสวีเดน (วีซ่า) หรือเอกสารอื่นๆ ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ผ่านการทดสอบและคัดเลือกจากนายจ้าง โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co