โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ส่งมอบทั่วประเทศ

ก.มหาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ผลักดันประชาชนช่วยชีวิตผู้อื่นยามฉุกเฉินได้
โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ส่งมอบทั่วประเทศ

วันนี้ (20 ก.พ. 63) กรุงเทพฯ - กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผลักดันหลักสูตรอบรมช่วยชีวิตทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์สอนกู้ชีพจำนวน 3,000 ชิ้น ส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสา ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ สร้างโอกาสการเรียนรู้วิชาช่วยชีวิตด้วยวิธีปั๊มหัวใจกู้ชีพ หรือ CPR (Cardiopulmonary resuscitation) ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้น ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา หากผู้ประสบกับภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้า โอกาสรอดชีวิตก็จะลดลงร้อยละ 7-10 ในแต่ละนาทีที่ผ่านไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน นับเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณค่าอย่างมากในการดูแลสุขภาวะอนามัยของประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยเมื่อปี 2562 กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับภาคเอกชนฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต ทำให้สามารถพัฒนาวิทยากรอาสาสมัคร (Instructor) จำนวน 476 คน และผู้ช่วยวิทยากร (Provider) จำนวน 1,620 คน นับว่าได้ทำให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และทักษะขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์สำหรับการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ในปีนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์การสอนผ่าน โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งโครงการฯ นี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเป็นแนวทางดำเนินโครงการ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถึงโครงการว่า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่า “การทำ CPR” อยู่แล้ว แต่จำนวนประชากรที่มีทักษะเพียงพอที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีน้อยมาก การให้ความรู้และการจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำ CPR ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยสำคัญสามประการ ทั้งด้านครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านผู้ดำเนินการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ตระหนักถึงความเร่งด่วนในเรื่องนี้ และยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการระดมทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย หุ่นฝึกการช่วยชีวิต ครบทั้งขนาดหุ่นผู้ใหญ่ หุ่นเด็ก หุ่นทารก เครื่อง AED trainer และอุปกรณ์สอนการช่วยผู้ที่สำลัก ส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ชุด มูลค่าชุดละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 45 ล้านบาท หวังให้ประชาชนได้รับความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี ทางมูลนิธิจึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยที่มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาค เพื่อบรรลุเป้าหมายของภารกิจยิ่งใหญ่นี้ร่วมกัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการผลักดันให้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากศิลปินจิตอาสาที่อุทิศตัวให้แก่งานสังคมมากว่า 30 ปี นั่นคือ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจร่วมสนับสนุน โครงการฯ สามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือช่องทางต่างๆ ดังนี้
ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 026-3-05216-3
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 090-3-50015-5
บริจาคออนไลน์ที่ www.ramafoundation.or.th
สอบถามโทร. 0-2201-1111
การให้ของทุกคนในโครงการนี้ จะเป็นการให้อุปกรณ์สำคัญเพื่อการเรียนรู้เพื่อกู้ชีพ เป็นการให้โอกาสในการรอดชีวิต เป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะคำว่าให้...ไม่สิ้นสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co