คอหวยควรรู้! สามารถขึ้นเงินได้ที่ ธ.ก.ส. แล้ว เริ่ม 1 มี.ค.63

ใครถูกหวย มาขึ้นเงินที่ ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขา คิดค่าธรรมเนียมเพียง 1% เริ่ม 1 มี.ค.63 นี้
คอหวยควรรู้! สามารถขึ้นเงินได้ที่ ธ.ก.ส. แล้ว เริ่ม 1 มี.ค.63

ใครถูกลอตเตอรี่งวดนี้ ไม่ต้องไปไกลถึงกองสลากแล้วนะ เพราะ...
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ รวม 1,272 สาขา เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 มี.ค.63 เป็นต้นไป

ภาพจากอีจัน
ทางธนาคารรับขึ้นเงินทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 และไม่จ่ายรางวัลย้อนงวด
โดยผู้ที่มาขอขึ้นเงินรางวัลต้องชำระค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล และชำระค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 หรือภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล (สำหรับสลากการกุศล)
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด*
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co