ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลง เมืองกรุงฯ อากาศดีขึ้น

กรมควบคุมมลพิษ รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงเกือบทุกพื้นที่
ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลง เมืองกรุงฯ อากาศดีขึ้น

4 มี.ค. 63 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 60 สถานี วัดค่าได้ 17 - 34 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่ 58 พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และอีก 2 พื้นที่ อยู่ในเกณฑ์ดี โดย 2 พื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และริมถนนดินแดงเขตดินแดง ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ขณะที่ พื้นที่ที่มี ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 8 - 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้ง ได้ตามปกติ โดย กรมควบคุมมลพิษ จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co