สมาคมร้านขายยา ขอแจง ยังไม่เคยได้หน้ากากอนามัยจาก กรมการค้าภายในเลย

สมาคมร้านขายยา ขอแจง ยังไม่เคยได้หน้ากากอนามัยจาก กรมการค้าภายในเลย

สมาคมขอแจง ไม่ได้รับหน้ากากอนามัยตามที่เป็นข่าวเลย

ทางสมาคมร้านขายยา ขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกันว่าจนขณะนี้ทางสมาคมยังไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในแม้แต่ชิ้นเดียว

โดยสมาคมร้านขายยา โพสต์ผ่าน Pages สมาคมร้านขายยาว่า ตามที่มีข่าวปรากฏทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ว่ากรมการค้าภายในได้จัดสรร หน้ากากอนามัยให้แก่สมาคมร้านขายยา วันละ 2.5 หมื่นชิ้น (25,000 ชิ้น) เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการนั้น

สมาคมร้านขายยาขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าจนขนาดนี้ทางสมาคมยังไม่ได้หลับหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในเลยแม้แต่น้อย

ฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมตลอดจนลดแรงกดดันและเพื่อให้สมาคมร้านขายยาที่มีสมาชิก อยู่ทั่วประเทศ ช่วยลดช่องว่าง ช่วยแบ่งเบาภาระ ทางราชการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

สมาคมร้านขายยาขอเรียกร้องกรมการค้าภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามที่ปรากฏเป็นข่าว ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ นายเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์ ประธานสภาที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2563

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co