ไปรษณีย์ไทย รับมือโควิด-19 เปิดบริการ “ยิ้มสู้-19”

ไปรษณีย์ไทย เปิดบริการส่งของแบบเหมาจ่าย 19 บาท ช่วยคนไทยไม่ต้องออกจากบ้าน ป้องกันโควิด-19
ไปรษณีย์ไทย รับมือโควิด-19 เปิดบริการ “ยิ้มสู้-19”

วานนี้ (15 มี.ค. 63) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สั่งการไปรษณีย์ไทยรับมือโควิด-19 เปิดบริการ “ยิ้มสู้-19” ส่งสิ่งของแบบเหมาจ่ายเพียง 19 บาท ราคาเดียว อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านระบบออนไลน์และจ่ายค่าส่งในราคาประหยัด เพื่อหลีกเลี่ยงการออกไปซื้อสินค้านอกบ้าน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

ภาพจากอีจัน
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยขยายพื้นที่เป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีมาตรการระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ภาพจากอีจัน
ข้อปฏิบัติที่สำคัญในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 คือการเน้นย้ำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น ซึ่งอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการออกไปจับจ่ายสิ่งของจำเป็น ได้สั่งการให้ไปรษณีย์ไทยออกบริการ “ยิ้มสู้-19” ส่งสิ่งของเหมาจ่ายราคาประหยัด อัตราค่าบริการชิ้นละ 19 บาทราคาเดียว น้ำหนักสิ่งของฝากส่งสูงสุดไม่เกิน 1 กิโลกรัม/ชิ้น จัดส่งสิ่งของถึงปลายทางภายใน 2-5 วันทำการ สามารถติดตามสถานะสิ่งของได้ พร้อมความคุ้มครองสูงสุด 1,000 บาท/ชิ้น ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co