ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19

นายชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงไวรัสโควิด-19
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 14-15 มี.ค.63 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้กำชับเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ว่า

ภาพจากอีจัน
ในกรณีที่มีไข้สูง หรือมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้หน่วยงานภาคสนามทุกหน่วย ประสานหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อขอชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานหรือผู้ดูแล และดำเนินการตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง ดังนี้
ภาพจากอีจัน
1. นำส่งโรงพยาบาล หรือประสานงานผู้รับผิดชอบดูแลผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำพื้นที่ มารับตัวและตรวจหาเชื้อไวรัส

2. ขณะที่เจ้าหน้าที่ ผู้มีความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการตรวจเชื้อไวรัส ขอให้เจ้าหน้าที่อื่นๆ กักตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน ห้ามออกนอกพื้นที่ จนกว่าผลการตรวจเชื้อไวรัสของผู้มีความเสี่ยงจะแสดงผล

3. กรณีพบเชื้อไวรัส ให้ดำเนินการปิดแหล่งท่องเที่ยวหรือปิดอาสาพัฒนาชุมชน โดยใช้อำนาจของหัวหน้าอาสาพัฒนาชุมชน ทันที

4. กักกันเจ้าหน้าที่ทุกคนตามมาตรการการตรวจเชื้อไวรัส และรอตรวจเชื้อไวรัส

5. (ยกเว้นข้อ 3/4) ในกรณีไม่พบเชื้อไวรัส ปฏิบัติงานตามปกติ

6. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น/แจ้งเร่งด่วนทางแอพพลิเคชันไลน์

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co