สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ตรวจคัดกรองคนผ่านเข้า-ออก ป้องกันโควิด-19

สถานีรถไฟบุรีรัมย์ตรวจคัดกรองผู้โดยสารผ่านเข้า-ออก ทุกราย หลังจังหวัดออกมาตรการปิดเมืองป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ ปชช.นักท่องเที่ยว
สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ตรวจคัดกรองคนผ่านเข้า-ออก ป้องกันโควิด-19

หลังจากที่ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ ประกาศปิดเมืองเพื่อป้องกันโควิด-19 หลายสถานที่ใน จ.บุรีรัมย์ ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ รวมถึงคัดกรองคนเข้าออกมากขึ้นเป็นพิเศษ

ภาพจากอีจัน
ล่าสุดวันนี้ (17 มี.ค. 2563) สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ตอบรับนโยบายปิดเมืองด้านสาธารณสุข โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และจุดสำหรับตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่จะผ่านเข้า-ออก สถานีรถไฟอย่างเข้มงวด หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศใช้มาตรการปิดเมืองด้านสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 เดือน เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าววันนี้ (17 มี.ค.63) เป็นวันแรก แต่ช่วงระหว่างที่รอเครื่องเทอร์โมสแกนสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะผ่านเข้า-ออก ทางนายสถานีรถไฟก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงทั้งภายในห้องน้ำ ช่องขายตั๋ว ที่นั่งพักผู้โดยสาร พร้อมให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อแก่ผู้โดยสารก่อนจะขึ้นและลงรถไฟด้วย แต่หากได้รับมอบเครื่องเทอร์โมสแกนมาแล้ว ก็จะทำการปิดกั้นพื้นที่ให้ผู้โดยสารเข้า-ออก ทางเดียว เพื่อสะดวกแก่การตรวจคัดกรอง
ภาพจากอีจัน
นายบรรจง จันทร นายสถานีรถไฟ กล่าวว่า หลังจากทางจังหวัดได้ออกมาตรการปิดเมืองคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางสถานีรถไฟบุรีรัมย์มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นก็ได้จัดเตรียมบุคลากรและสถานที่ในการตรวจคัดกรองไว้พร้อมแล้ว ขณะนี้รอเพียงเครื่องเทอร์โมสแกนที่จะใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารที่จะผ่านเข้า-ออก ซึ่งคาดว่าน่าจะมาถึงช่วงบ่ายวันนี้ แต่ในเบื้องต้นก็ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบสถานี และที่พักผู้โดยสาร พร้อมทั้งให้บริการเจลล้างมือแก่ผู้โดยสารก่อนขึ้น-ลงรถด้วย ก็จะได้ทำความเข้าใจกับผู้โดยสารถึงมาตรการดังกล่าวด้วยว่า เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเข้มข้นมากขึ้น แต่ยังสามารถเดินทางไปมาในจังหวัดได้ตามปกติ
ภาพจากอีจัน
ขณะที่นายสายยนต์ ศรีท่าไฮ วินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ บอกว่าเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะจะได้เกิดความเชื่อมั่นและปลอดภัยทั้งแก่ผู้ให้บริการและรับบริการ อย่างเช่น ตนเองซึ่งทำอาชีพขับ จยย.รับจ้าง ก็จะเจอผู้โดยสารจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครและป่วยหรือไม่ ก็มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อ แต่เมื่อมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดมากขึ้นก็เชื่อว่าจะมีความปลอดภัย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด มีเพียงข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคสะสม 567 ราย ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 194 ราย ติดตามเฝ้าระวังยังไม่ครบ 14 วัน 373 รายเท่านั้น

Related Stories

No stories found.