กทม. เร่งบิ๊กคลีนนิ่งป้องกัน COVID-19 แพร่ระบาดในพื้นที่

กทม. บิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ความเสี่ยงสูง แพร่ระบาด COVID-19
กทม. เร่งบิ๊กคลีนนิ่งป้องกัน COVID-19 แพร่ระบาดในพื้นที่

18 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตยานนาวา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ขอความร่วมมือสนามฟุตบอล ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งผู้ประกอบการได้ทยอยแจ้งลูกค้าแล้ว

พร้อมกันนี้ได้ออกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และการล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมทั้งควรจัดหาแอลกอฮอล์เจลให้บริการแก่ลูกค้า

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ขณะที่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การดูแลตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดเครือวัลย์ วรวิหาร แขวงวัดอรุณ

พร้อมกับลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การดูแลตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่สถานประกอบการจำหน่ายอาหารด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co